Lørdagsuniversitetet Ringerike: Dyr til nytte, glede og besvær

Frank Rosell har forsket på bever og hund i mange år. Han er kjent fra naturprogrammet «Vill viten» på NRK, og har også skrevet barneboken «Beveren Bjørk». Populærvitenskapelig foredrag som passer for hele familien.


21 Sep

Praktisk informasjon

Frank Rosells foredrag bygger på hans langtidsstudie i Telemark med vekt på beveratferd, bevaring og forvaltning, samt hvordan vi kan kommunisere med hunder og bruke dem til å lukte seg fra til informasjon i lukteprøver.

I tillegg er Rosell barnebokforfatter og har skrevet den informativ og underholdende boken «Beveren Bjørk».