Lørdagsuniversitetet Skien: Å dele bekymringer med hjemmesykepleien

Linda Hafskjold skrevet en avhandling om hvordan eldre uttrykker bekymring i møte med hjemmesykepleien. Hun forteller om sine funn, og om hvordan eldre blir møtt når de forteller om hva som plager dem. Populærvitenskapelig foredrag.


05 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 5. oktober 2019
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Skien bibliotek