Markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

illustrasjon inkludering av funksjonshemmede
Foredragsholdere på FN-dagen for funksjonshemmede

Velkommen til heldagsseminar om inkludering i utdanning og arbeid.


03 Dec

Praktisk informasjon

For 29 år siden besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede (fn.no). Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

I år markerer USN denne dagen gjennom et heldagsseminar med tema: «Inkludering i utdanning og arbeid». Arrangementet blir strømmet direkte. 

Det blir bidrag fra eksterne gjester, vitenskapelige ansatte innen spesialpedagogikk og vernepleie og studenter fra våre utdanninger på disse feltene. 

Ved begge campusene blir det også utstilling/presentasjoner fra studenter i spesialpedagogikk og vernepleie + stands med organisasjoner for funksjonshemmede.

Med unntak av panelsamtalen klokken 11.00, foregår programmet (se under) digitalt.

USN Markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede from eDU Medieproduksjon on Vimeo.

Program

09.30-10.00: Velkomstpresentasjon med viserektor Kristian Bogen 

10.00-10.45: Hvordan fremmer vi inkludering av mangfold i høyere utdanning? 

En samtale mellom førstelektor Soñia Munoz Llort med pedagogikk-student ved USN, Maria Puenchir (utrop.no), som også er rettighetsaktivist for funksjonsnedsatte og tilknyttet NGO-en Steatornis (steatorn.is/en) 

11.00-11.45: Fagansattes kunnskap om universell utforming i undervisning 

En samtale mellom programkoordinator for bachelor i vernepleie ved USN, Sabine Gehring, og postdoktor Rannveig Svendby ved OsloMet, som blant annet driver forskningsprosjektet «Inkluderende undervisning i høyere utdanning»

11.45-12.30: Lunsj

12.30-14.00 på campus Notodden, rom S-322: panelsamtale om NAV og universitetenes samarbeid for inkludering i høyere utdanning med:

14.15-15.00: Nøkkelpresentasjon: Ableisme i høyere utdanning og arbeid

Gagan Chhabra (Oslomet) fra Atlas-alliansen, som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land. Presentasjonen blir på engelsk.

Anbefalt lesning