Møt USN på Arendalsuka

Universitetet i Sørøst-Norge deltar på Arendalsuka, Norges sentrale møteplass for norsk samfunnsliv og arena for nasjonal samfunnsdebatt. Velkommen til USN på stand 160.


13 Aug

Praktisk informasjon

  • Dato: 13. august 2018 - 17. august 2018
  • Tid: kl. 14.00 - 14.00
  • Sted: Arendal

Mandag 13. august – Industrimaster
Gjennom et nært og integrert samarbeid med arbeidslivet er studiene en kombinasjon av 50% studier og 50% jobb i en relevant bedrift. Er din bedrift interessert i å utvikle seg gjennom tilgang til et fagmiljø på universitetet og være med på å forme en masterstudent som er kvalifisert og operativ første dag etter studiene?

Tirsdag 14. august – Autonome systemer
USN er en sentral aktør i Norge innen autonome systemer. Vi samarbeider med industrien om autonome løsninger for sjø, vei, luft, bane og industrielle prosesser og har fått store forskningsmidler for å utvikle dette videre. Møt vårt fagmiljø på standen for en presentasjon og diskusjon

Onsdag 15. august – Forskning-, utvikling- og innovasjonseksperter
USN jobber for å få flere Forsknings-, utviklings og innovasjonseksperter (FoUI) Disse er ansatt både i industrien og hos oss.  Målet er å øke antall etablerte forskningsprosjekter mellom næringslivet og USN. Treff våre FoUI-eksperter i dag.

Torsdag 16. august – Partnerskap
USNs ledergruppe inviterer til en prat med eksisterende partnere og nye som ønsker å inngå samarbeid med Norges nyeste universitet. Vi byr på enkel servering kl 11-12.30.

Torsdag 16. august – Kan samskaping gi nye innovasjonsgevinster?
Sosial innovasjon gir nye løsninger på boligutfordringer. Hva gjør dette mulig? 

Torsdag 16. august – Oslofjorden som en ressurs 
Vi tar debatten om hvordan Oslofjorden kan bli bedre forvaltet som en ressurs, både på land og i fjorden.

Torsdag 16. august – Enorm elektrifisering  
Elektrifiseringen i Norge er i gang på mobiltetsfeltet, i industrien og i de tusen hjem. Paneldebatt etter innledningen.

Fredag 17. august – Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse
Synet er vår viktigste sans og påvirker hvordan vi lærer og mestrer hverdagen. I dag møter du vårt fagmiljø innen øyehelse. Du kan ta en enkel test for å se om du har tørre øyne og eventuelt hvorfor.

 

I tillegg deltar forskere fra USN på flere arrangementer:

 

Se mer informasjon på hjemmesiden til Arendalsuka.