Motivasjonskonferansen 2018

Motivasjonskonferansen 2018 arrangeres 8. november på campus Ringerike.

Velkommen til Motivasjonskonferansen 8. november 2018!


08 Nov

Praktisk informasjon

Vi har gleden av å invitere til den sjuende årlige Motivasjonskonferansen på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike. 

Selvbestemmelsesteorien er utgangspunktet for konferansen. Selvbestemmelsesteorien er en motivasjonsteori med et bredt nedslagsfelt og får stadig større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Motivasjonskonferansen 2018 vektlegger i hovedsak tre kontekster – arbeidsliv, helsearbeid, og utdanning. For å snakke om denne teorien og de tre forskningsfeltene, får vi også i år verdens fremste forskere på feltet til konferansen.

Professor Edward L. Deci, en av selvbestemmelsesteoriens grunnleggere, innleder konferansen. Professor Geoffrey C. Williams innleder sesjonen på helse og vil snakke om bruk av intervensjoner basert på selvbestemmelsesteoriens prinsipper i helsefremmende arbeid. Førsteamanuensis Christopher P. Niemiec innleder sesjonen der selvbestemmelsesteorien er anvendt innenfor utdanning, og spesielt adressere anvendelse av teorien innenfor høyere utdanning. 

På årets konferanse har vi ti nye studier basert på selvbestemmelsesteorien som knytter seg til teoriens anvendelse innenfor arbeid, helse, og utdanning. 

Vi gleder oss til å møte deg på konferansen for å dele ny kunnskap om motivasjon!

Påmelding innen 12. oktober. Se lenke til påmelding og program i faktarammen.