Motivasjonskonferansen 2019

Vi har gleden av å invitere til den 8. årlige Motivasjonskonferansen på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike.  Utgangspunktet for konferansen er selvbestemmelsesteorien.


07 Nov

Praktisk informasjon

Selvbestemmelsesteorien er en motivasjonsteori med et bredt nedslagsfelt og får større og større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Motivasjonskonferansen har fokus på i hovedsak tre kontekster – arbeidsliv, helsearbeid, og utdanning. 


For å snakke om denne teorien og de tre forskningsfeltene får vi noen av verdens fremste forskere på feltet til konferansen. Professor Edward L. Deci, en av selvbestemmelsesteorien grunnleggere, vil innlede konferansen. Professor Geoffrey C. Williams vil innlede sesjonen på helse der han vil blant annet vil fokusere på nye meta-analyser av selvbestemmelsesteorien i helsefremmende arbeid. Førsteamanuensis Christopher P. Niemiec vil innlede sesjonen på utdanning og presentere nye studier basert på selvbestemmelsesteorien innenfor høyere utdanning. 


I tillegg til innleggene fra de tre keynotes, inneholder årets program syv nye studier basert på selvbestemmelsesteorien som knytter seg til teoriens anvendelse innenfor arbeid, helse, og utdanning. Nytt på årets program er at konferansen avsluttes med en sesjon der deltakerne får muligheten til å stille spørsmål til våre tre keynotes. 

Meld deg på her innen 20. oktober.


Vi gleder oss til å møte deg på konferansen for å dele ny kunnskap om motivasjon!
 

Med vennlig hilsen
USN Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge
Hallgeir Halvari, Anja H. Olafsen, Rita Weltzien, Camilla Josephson Sværi