Nasjonal konferanse for praksis- og studieledere 2018

Bildet viser en åpen dør

Vi inviterer til den årlige nasjonale konferansen for praksis- og studieledere - ÅPNE DØRER MOT VERDEN OG FRAMTIDA. Konferansen er for alle som arbeider med praksis og er studieledere eller programkoordinatorer på alle lærerutdanninger i Norge som har utdanning for Grunnskolelærerutdanningen (GLU) og Barnehagelærerutdanning (BLU).


07 May

Praktisk informasjon

Velkommen til en spennende konferanse, der blikket rettes mot Kunnskapsdepartementets overordnede strategier for utdanningene og studentenes læring og danning som profesjonsutøvere. Konferansen avsluttes med tema om hvordan kulturen i kunnskapsbedrifter kan fremme eller hemme oss i vår profesjonelle utvikling.

For alle med tilknytning til studieprogram PPU vil vi minne om nasjonal PPU-konferanse 7.-8. mars ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Notodden. PPU-konferansen er en sentral årlig møteplass for alle involverte i studieprogrammet, og er slik relevant for ansatte i både faglige og administrative stillinger inkludert studieledere, koordinatorer, praksiskontor, veiledere og opptak. Departementet vil være representert på dag to av konferansen.
Se her for påmelding og informasjon
 

Program

Mandag 7. mai

09.00-10.00 Ankomst og registrering.
10.00-10.30 Kulturelt innslag.
10.30-11.00

Lærerutdanning 2025 - Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.
Statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet.

11.00-11.30

Pause

11.30-13.00 'Roller og forventninger fra student til profesjonsutøver - å være ung student i dag.' 
Høgskolelektor Mattias Øhra, Høgskolen i Sørøst-Norge.
13.00-14.00

Lunsj

14.00-16.30

Lærerutdanning 2025
Workshop gruppevis - presentasjon og innledning.
Visedekan Hege Hansson åpner for barnehagelærerutdanning (BLU).
Visedekan Anne Fængsrud åpner for Grunnskolelærerutdanning GLU).

19.00 Middag

Tirsdag 8. mai

09.00-10.00 'Bildeboka: språk som kan åpne lukkede rom.' 
Forfatter Gro Dahle.
10.00-10.30 Pause
10.30-11.00

'Åpen barnehagedør!
Barnehagelærer Benjamin Kubis, Harmonien barnehage, Skien.

11.00-12.00

Entreprenørskap inn i lærerutdanningene.
Rådgiver Mari Viko, Ungt entreprenørskap Buskerud. 

12.00-13.00 Lunsj
13.00-15.00

Organisasjonskultur.
Programdirektør Tore Hillestad.

15.00-15.30

Visedakanene for BLU og GLU takker av og
gir stafettpinnen videre til Høgskolen i Østfold.

Høgskolen i Østfold inviterer til neste konferanse i 2019.

 

PÅMELDINGSSKJEMA