Nasjonal konferanse for praksis- og studieledere 2018

Bildet viser en åpen dør

Vi inviterer til den årlige nasjonale konferansen for praksis- og studieledere - ÅPNE DØRER MOT VERDEN OG FRAMTIDA. Konferansen er for alle som arbeider med praksis og er studieledere eller programkoordinatorer på alle lærerutdanninger i Norge som har utdanning for Grunnskolelærerutdanningen (GLU) og Barnehagelærerutdanning (BLU).


07 May

Praktisk informasjon

  • Dato: 7. mai 2018 - 8. mai 2018
  • Tid: Hele dagen
  • Sted: Quality Hotel Tønsberg

  • Påmeldingsfrist: 10. mars 2018
  • PÅMELDINGSSKJEMA

Velkommen til en spennende konferanse, der blikket rettes mot Kunnskapsdepartementets overordnede strategier for utdanningene og studentenes læring og danning som profesjonsutøvere. Konferansen avsluttes med tema om hvordan kulturen i kunnskapsbedrifter kan fremme eller hemme oss i vår profesjonelle utvikling.

For alle med tilknytning til studieprogram PPU vil vi minne om nasjonal PPU-konferanse 7.-8. mars ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Notodden. PPU-konferansen er en sentral årlig møteplass for alle involverte i studieprogrammet, og er slik relevant for ansatte i både faglige og administrative stillinger inkludert studieledere, koordinatorer, praksiskontor, veiledere og opptak. Departementet vil være representert på dag to av konferansen.
Se her for påmelding og informasjon
 

Program

Mandag 7. mai

09.00-10.00 Ankomst og registrering.
10.00-10.30 Kulturelt innslag.
10.30-11.15

Kunnskapsdepartementet
Strategiplan Lærerutdanning 2025.

11.15-11.30

Pause

11.30-13.00 Mattias Øhra
'Roller og forventninger fra student til profesjonsutøver - å være ung student i dag.'
13.00-14.00

Lunsj

14.00-16.30

Lærerutdanning 2025
Workshop gruppevis - presentasjon og innledning.
Visedekan Hege Hansson åpner for barnehagelærerutdanning (BLU).
Visedekan Anne Fængsrud åpner for Grunnskolelærerutdanning GLU).

19.00 Middag

Tirsdag 8. mai

09.00-10.00 'Bildeboka: språk som kan åpne lukkede rom' av forfatter Gro Dahle
10.00-10.30 Pause
10.30-11.00

'Føtter' med Aud Helliksen, fagleder for barnehage fra realfagskommunen Kongsberg.

11.00-12.00

Ungt entreprenørskap Buskerud med Mari Viko: Entreprenørskap inn i lærerutdanningene

12.00-13.00 Lunsj
13.00-15.30

Kulturarkitekt Tore Hillestad 
Organisasjonskultur

15.30

Visedekan takker av og gir stafettpinnen videre.

Høgskolen i Østfold inviterer til neste konferanse i 2019.

 

PÅMELDINGSSKJEMA