Vis studievalg

Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017

"Fremtidens lektorprofesjon i fremtidens skole" ønsker å fokusere på fremtiden, det internasjonale, det samfunnsnyttige og på hva det betyr for fremtidens lektorprofesjon og fremtidens skole.


09 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 9. november 2017 - 10. november 2017
  • Tid: kl. 09.00 - 14.00
  • Sted: other, Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

  • Påmeldingsfrist: 2. oktober 2017

Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017 -
Fremtidens lektorprofesjon i fremtidens skole

I en stadig mer globalisert og høyteknologisk verden med fokus på kunnskap og spesialisering endres vilkårene markant for måten vi lever våre liv og innretter våre samfunn på. Dette får også stor betydning for kunnskaps- og utdanningspolitikken og dermed for undervisningen i skolen. Den nasjonale lektorutdanningskonferanse 2017 setter fokus på å forstå fremtidens lektor i fremtidens skole ved å stille sentrale spørsmål som hvilke kompetanser som blir viktige i fremtidens globaliserte samfunn og hvordan vi best utvikler disse kompetanser. Med andre ord: hvordan kan vi forvente at fremtidens lektorprofesjon kommer til å se ut og hvordan blir fremtidens skole?
 

PROGRAM

Torsdag 9. november

09.00.10.00 Registrering

10.00-10.15 Åpning av konferansen,
Petter Aasen, rektor, Høgskolen i Sørøst-Norge

10.15-11.15 A profession between science, policy and practice: The past, the present and the future secondary school, 
Søren Ehlers, dr.pæd., Uddannelsesvidenskab,  Aarhus Universitet

11.15-11.30 Pause med kaffe/te

11.30-12.00 REAIDU - et verktøy for undervisning i samiske tema,
Kristin Evju, Norges arktiske universitet

12.00-12.30 Speed dating (bli kjent)

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.00 Presentasjon av nye retningslinjer,
Kirsti Lyngvær Engelien, Universitetet i Oslo

14.00-14.45 Gruppediskusjoner

14.45-15.30 Workshops
    o IKT i undervisningen
    o Tverrfaglig pedagogikk
    o Universitetsskolesamarbeid
    o Yrkesfag og lektorutdanning
    o Workshop for lektorstudenter

15.30-15.45 Pause

15.45-16.30 Workshops fortsetter

16.30-17.00 Tønsberg – Norges eldste by likevel?,
Bjørn Bandlien, professor, Høgskolen I Sørøst-Norge

19.30 Middag på Quality Hotel Tønsberg

Etter middagen spiller SA-Bandet – Høgskolen i Sørøst-Norges husband – rock og blues til dans og underholdning

 

Fredag 10. november

09.00-09.45 TIMSS Advanced og innhold i fremtidens lektorutdanning,
Liv Sissel Grønmo, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

10.00-10.30 Kunnskapsministeren

10.30-11.15 Paneldebatt

11.15-11.30 Pause med kaffe/te

11.30-12.45 Ungdom i selvrealiseringens tid,
Mattias Øhra, Høgskolen i Sørøst-Norge

12.45-13.00 Oppsummering og stafettpinnen videre

13.00 Lunsj og vel hjem

Moderator: Thomas Bogen

Det tas forbehold om endringer i programmet
 

Konferansen finner sted på Quaity Hotel Tønsberg
Hotellrom bestilles via påmeldingsskjema

PÅMELDINGSSKJEMA

Deltakerpriser:
1) Konferanse, overnatting i enkeltrom 9.-10. nov., lunsj og kaffepauser begge dager, middag 9. nov. NOK 4.260,00
2) Ekstra overnatting ved ankomst 8. nov. Overnatting i enkeltrom 8.-9. nov. inkl. frokost NOK 1.075,00
3) Konferanse, lunsj og kaffepauser 9. og 10. nov. NOK 3.930,00
4) Middag 9. nov. for ikke-boende deltakere NOK 550,00