Vis studievalg

Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017

"Fremtidens lektorprofesjon i fremtidens skole" ønsker å fokusere på fremtiden, det internasjonale, det samfunnsnyttige og på hva det betyr for fremtidens lektorprofesjon og fremtidens skole.


09 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 9. november 2017 - 10. november 2017
  • Tid: kl. 09.00 - 14.00
  • Sted: Campus Vestfold, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

  • Påmeldingsfrist: 8. september 2017

Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017 -
Fremtidens lektorprofesjon i fremtidens skole

I en stadig mer globalisert og høyteknologisk verden med fokus på kunnskap og spesialisering endres vilkårene markant for måten vi lever våre liv og innretter våre samfunn på. Dette får også stor betydning for kunnskaps- og utdanningspolitikken og dermed for undervisningen i skolen. Den nasjonale lektorutdanningskonferanse 2017 setter fokus på å forstå fremtidens lektor i fremtidens skole ved å stille sentrale spørsmål som hvilke kompetanser som blir viktige i fremtidens globaliserte samfunn og hvordan vi best utvikler disse kompetanser. Med andre ord: hvordan kan vi forvente at fremtidens lektorprofesjon kommer til å se ut og hvordan blir fremtidens skole?
 

Program kommer

 

Konferansen finners sted på Quaity Hotel Tønsberg
Hotellrom bestilles via påmeldingsskjema

PÅMELDINGSSKJEMA

Deltakerpriser:
1) Konferanse. Overnatting i enkeltrom 9.-10. nov.
Lunsj og kaffepauser begge dager og middag 9. nov. kr. 4.260,00
2) Ekstra overnatting. Ankomst 8. nov.
Overnatting i enkeltrom 8.-9. nov. inkl. frokost kr. 1.075,00
3) Konferanse. Lunsj og kaffepauser 9. og 10. nov. Kr. 3.930,00
4) Middag 9. nov. for ikke-boende deltakere kr. 550,00