Om bærekraftige boligområder

Innbyggere, næringsliv og andre interessenter inviteres til åpent informasjonsmøte og idémyldring rundt Bergenåsen Miljøfelt – et prosjekt med nasjonal interesse midt i hjertet av Telemark.


20 Mar

Praktisk informasjon

 • Dato: 20. mars 2018
 • Tid: kl. 12.00 - 16.00
 • Sted: Campus Bø, Rom 5-118

På møtet vil landets fremste ekspertise på

 • bærekraftig bygging,
 • energiløsninger
 • forretningsutvikling,
 • delingsøkonomier og
 • miljø

fortelle om det unike tverrfaglig samarbeidet ved planlegging av Bergenåsen boligområde. Vi vil og få høre om aktualiteten til prosjektet i internasjonal sammenheng samt betydningen i nasjonal og lokal sammenheng.

Det vil bli satt av god tid til bidrag og spørsmål fra deltakerne.

Kort om prosjektet

 • Enova har finansiert konseptutredningen av Bergenåsen Miljøfelt med 1 mill.
 • Prosjektleder og professor Bernt Bremdal (Universitetet i Tromsø) vil fortelle om tankene rundt å designe et boligområde som sammen med smart og miljøvennlig bebyggelse og utforming utnytter solenergi og jordvarme på en slik måte at man generer et overskudd av energi hele året.
 • Arkitekt Ona Flindall fra Ola Roald Arkitekter vil redegjøre for tankene bak den arkitektoniske utformingen
 • Wilhelm Huus-Hansen fra NMBU miljøet på ÅS vil fortelle om mulighetene til å sesonglagre den termiske energien som genereres av solen i sommerhalvåret. Egenprodusert elektrisitet fra bla. solceller lagres i batteribanker som for eksempel en el-bil pool. Dette distribueres via et lokalt mikronett og overskudd rutes ut på det omliggende el-distribusjonsnettet i perioder med stort overskudd eller i perioder der det er behov for avlastning av det omliggende el-nettet ifb. topplaster.
 • Enovapris-vinner Terese Troy Prebensen fra Kragerø Energi og Smart Energi kommer og forteller om hvordan de har tilnærmet seg strømdeling og smart nabolag.
 • HSNs egen Annette Bischoff vil fortelle om viktigheten av å ivareta naturen og betydningen dette har for trivsel og livskvalitet. 
 • Du kan lese mer om Bergenåsen miljøfelt her.

Bilde fra bergenåsen miljøfelt