Open Access Week

Banner Open Access Week 1. til 26. oktober 2020

Open Access Week markeres over hele verden 19. til 23. oktober. Sammen med Universitetet i Stavanger inviterer vi deg til digitale foredrag om det meste innen åpen forskning!


21 Oct

Praktisk informasjon

 • Dato: 21. oktober 2020 - 25. oktober 2020
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Webinar, Foredragene vil foregå digitalt. Det blir også digitale workshoper for ansatte ved USN.
 •  

  Påmelding

  Du kan melde deg på Open Access Week her. Da vil du motta en epost med lenke til de ulike foredragene.

   

Open Access Week er et internasjonalt årlig arrangement, med hensikt å øke kunnskapen og bevisstheten om åpen forskning. I år markerer Universitetet i Stavanger og Universitetet i Sørøst-Norge Open Access Week med digitale foredrag og workshoper om åpen forskning.

Program

Det blir et felles program med digitale foredrag. I tillegg arrangeres en times sesjoner for ansatte ved USN hver dag fra mandag til torsdag.

Mandag 19. oktober

Kl. 10.00: Åpning av Open Science Week ved Heidi Kristin Ormstad, viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved USN
 

Kl. 10.15: Hvordan kan et universitet legge til rette for åpen Kenneth Ruud er professor i kjemi og prorektor på UiTforskning? ved Kenneth Ruud

Kenneth Ruud er professor i kjemi og prorektor ved UiT. Han er også medlem i UHR sin styringsgruppe for tiltaksplan for åpen forskning, og har i en årrekke vært en sentral forkjemper for åpen  forskning i Norge. Han deltar ofte i samfunnsdebatten, som ved dette innlegget i Aftenposten.
 

Kl. 11-12: Nytt og gammelt om Cristin, kanalregisteret og open access

Velkommen til en praktisk time med Cristin-superbrukere ved USN. Vi viser registrering i Cristin, opplasting av fulltekst til Vitenarkivet og hvilken versjon av artikkelen du kan laste opp. Det blir en gjennomgang av nominering av nye tidsskrifter, nivå 1 og 2. Vi setter av god tid til spørsmål.

Har du spørsmål rundt dette, så send det gjerne på forhånd til cristin-superbruker

Ansvarlige: Anne Skjæret Stenhammer, Eva Cecilie Fossli, Ingeborg Stensli og Mikael Lagerborg
 

Tirsdag 20. oktober

Kl. 10.00: Forskningsrådets implementering av Plan S: Hva Jon Øygarden Flæten er seniorrådgiver i Norges Forskningsråd, Avdeling for universitets- og høgskolepolitikk.  betyr dette for norske forskere? ved Jon Øygarden Flæten, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd, Avdeling for universitets- og høgskolepolitikk.

Siden lanseringen av Plan S i 2018 har vi sett en bred debatt om åpen publisering både i Norge og internasjonalt. I Norge har Norges Forskningsråd stått i spissen for å gjennomføre Plan S. Hvorfor mener Norges Forskningsråd at åpen publisering er et viktig forskningspolitisk mål, og hvordan vil de nye Plan S-kravene påvirke norske forskere når de trer i kraft i 2021?
 

Kl. 11.00: Trying to do Open Science ved Rigmor Baraas Rigmor Baraas er professor ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign på USN

Rigmor Baraas has a PhD from the Visual Science Laboratory, University of Manchester Institute of Science & Technology (UMIST) and she is currently the director for research of the Department of Optometry, Radiography and Light Design and the National Centre for Optics, Vision and Eye Care at USN as well as being the head of the USN I-merse research group.
 

Ethical issues in Open Science ved Rosemarie de la Cruz Rosemarie de la Cruz Bernabe er førsteamanuensis ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign på USNBernabe

Rosemarie de la Cruz Bernabe has a PhD in Medical Research Ethics from Utrecht University. Currently she is Associate Professor at USN and is the Administratitve Coordinator of the I-merse Project. She is also an adjuct researcher of medical research ethics at the Centre for Medical Ethics, University of Oslo.
 

Kl. 13.00-14.00: Plan S
Lurer du på hvordan Plan S vil påvirke deg som forsker? Ansatte i Universitetsbiblioteket vil først presentere en artikkel som tar for seg debatten rundt Plan S og røvertidsskrifter i Norge, og deretter gjennomgå de tre veiene man som forfatter kan oppfylle kravene i Plan S på:

 • Publisering i Open Access tidsskrifter
 • Avlevering til vitenarkiv
 • Publisering i tidsskrifter omfattet av transformative avtaler

Ansvarlig: Eva Sauvage og Siv-Guro Olsen
 

Onsdag 21. oktober

Kl. 10.00: Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen Torger Kielland er førsteamanuensis i jus på UiBpublisering av forskningsartikler og forskningsdata ved Torger Kielland, førsteamanuensis i jus på UiB

Torger Kielland har skrevet rapporten «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering» på oppdrag fra Unit. I den drøfter han hva det å åpne opp forskningen vil ha å si for forfatternes rettigheter til eget arbeid. Det er også dette han vil snakke om i dagens foredrag, både med blikk på de vitenskapelige publikasjonene og forskningsdataene som ligger bak.  
 

Kl 11-12: Åpen tilgang til forskningsresultater og Creative Commons lisenser
For at du som forsker skal beholde rettighetene til en publikasjon eller et datasett som gjøres åpent tilgjengelig, er det viktig at verket påføres en Creative Commons (CC) lisens. I denne miniworkshopen vil ansatte i Universitetsbiblioteket gjennomgå de ulike typene CC-lisenser. Det vil bli mulig å stille spørsmål.

Ansvarlig: Dag-Even Martinsen Torsøe og Mikael Lagerborg
 

Torsdag 22. oktober

Kl. 10.00: Åpen tilgang til forskningsdata ved Jan Jan Magnus Aronsen er førsteamanuensis i medisin på UiOMagnus Aronsen, førsteamanuensis i medisin på UiO. 

Det er et ønske fra aktører som regjeringen, Norges Forskningsråd og EU at forskningsdata skal gjøres offentlig tilgjengelig i størst mulig grad. Hvilke utfordringer medfører dette for universitetene, når det gjelder infrastruktur, lovverk og lisenser? Jan Magnus Aronsen leder et utvalg oppnevnt av Regjeringen for å utrede rettighets- og lisensspørsmål ved deling av forskningsdata. Han er også styremedlem i Norges Forskningsråd. 
 

Kl.11-12: Forskningsdata ved USN: Hvordan vurdere, hvordan håndtere

En betydelig del av USNs forskningsmiljø baserer seg på forskning på materiale som ombefatter kvalitative personopplysninger. Vi vil vise deg hvordan du kan imøtekomme krav fra eksempelvis forlag og forskningsråd på tilgjengeliggjøring av slikt datamateriale, SAMTIDIG som du ivaretar personvernet og holder deg innenfor rammene satt av GDPR.

Vi vil også vise deg som håndterer datamateriale av mindre sensitiv art hvordan du håndterer ditt datamateriale.

Tema for denne timen blir:

 • USNs Klassifisering og informasjonsguide for lagring av filer og dokumenter
 • USNs Lagringsguide for hvordan lagre og overføre informasjon på en sikker måte
 • USNs forskningsdataarkiv for åpen (og mindre åpen!) arkivering av forskningsdata
 • Eksempler og spørsmål fra «salen»

Ansvarlige: Dag-Even Martinsen Torsøe og Frøydis Løken
 

Fredag 23. oktober

Kl. 10.00: Evaluering av forskere i lys av åpen forskningFinn-Eirik Johansen er professor i biologi på UiO ved Finn-Eirik Johansen, professor i biologi på UiO

Åpen forskning vil ha innvirkning på de fleste delene av forskningsprosessen. Hvordan vil det påvirke evalueringen av forskere og deres arbeid? Finn-Eirik Johansen er leder for UHR sin arbeidsgruppe for åpen evaluering av forskning. Dette har nylig vært omtalt i Khrono. 
 

Kl. 11.00: Avslutning av Open Access Week ved Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS