På rett spor? Erfaringskonferanse for Kompetanse for mangfold i Telemark

31 May

Praktisk informasjon

  • Dato: 31. mai 2017
  • Tid: kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Campus Bø, Gullbring Kulturanlegg, Gullbringvegen 34

I 2016/2017 har den nasjonale satsningen Kompetanse for Mangfold kommet til Telemark. Prosjektet har i flere år vært en viktig satsning for HSN.
 
31. mai arrangerer HSN og Fylkesmannen i Telemark erfaringskonferanse i Bø, hvor barnehager og skoler skal vise frem resultater av arbeidet.

Program:

09.30-10.00: Registrering og kaffe

10.00-10.20: Velkommen v/ Fylkesmannen og HSN.

10.20-10.40: Et prosjektår i Telemark –praksiseksempler. Noen utvalgte glimt fra prosjektet v/Tinn kommune og Åsmund Aamaas (HSN).

10.40-11.30: Resultater av Kompetanse for mangfold i Telemark 2016-2017. Postersesjon og nettverksbygging.

11.30-12.15: Lunsj

12.15-13.00: Identitet, tilhørighet og fordommer: Jødiske veivisere forteller.

13.00-14.00: Fra sang til språk – forskningsformidling og inspirasjon til videre arbeid med språk v/Nora B. Kulset (NTNU)

14.00-14.15: Benstrekk, kaffe og frukt.

14.15-14.50: Kompetanseheving for et mangfoldig samfunn. Deltakere: Susan Lyden (prosessveileder, HSN), Hilde Johnsen (Etter- og videreutdanningsenheten ved HSN), Margrethe Haga Lindeland (prosjektleder Notodden), Gjertrud N. Lien (prosjektleder,Tinn kommune), Jan Collier (Fylkesmannen i Telemark). Ordstyrer: Tuva Skjelbred Nodeland

14.50-15.00:  Avsluttende ord