Realfagskonferansen 2018

Høgskolen i Sørøst-Norge er glade for å ønske velkommen til en konferanse med naturfag og matematikk i fokus.


21 Mar

Praktisk informasjon

Konferansen er en del av realfagskommunesatsningen, og programmet vil gi faglig påfyll, inspirasjon og vekke begeistring for å jobbe videre med disse viktige fagområdene i barnehagen og grunnskolen.

Program 21. mars

09.00-09.30  Registrering, kaffe og te

09.30-09.45  Velkommen til Realfagskonferansen 2018
                       Kjetil Reier-Røberg, instituttnestleder, HSN
                       Torhild M. Svalestuen, prosjektleder, Sandefjord kommune
                       Hanne-Mette Orerød, realfagskoordinator, Kongsberg kommune

09.45-10.15  Triks for å engasjere publikum i alle aldre
                       Torkild Jemterud, programleder i Abels Tårn, NRK

10.15-10.30  Pause

A: Parallelle sesjoner 10.30-11.30

Barnehage
A1: Sanking og bruk av arter fra naturen
       
Anne M. Lynngård, høgskolelektor, HVL

A2: Hvordan kan vi stimulere nysgjerrighet og spørrelyst med eksperimenter?
       Anders Isnes, dosent, Naturfagsenteret, UiO

Grunnskole matematikk
A3: Vi digitaliserer matematisk kompetanse -
       å utvikle og avdekke kommunikasjonskompetanse i matematikk
     
  Siv Svendsen, høgskolelektor, HSN
       Beate H. Bigseth, høgskolelektor, HSN

A4: Hvordan kan elever bli kritiske medborgere gjennom matematikkundervisningen
       med fokus på klimaendringer?

       Lisa Steffensen, ph.d.-stipendiat, HVL

Grunnskole naturfag
A5: Utforskende undervisning – didaktisk kompetanseutvikling med Realfagsløyper 
     
  Majken Korsager, førsteamanuensis, Naturfagsenteret, UiO
       Kirsten Fiskum, universitetslektor, Naturfagsenteret, UiO

A6: Hva kan læreren gjøre for å skape utforskende elever?
       Bodil Holhjem og Heidi A. Haugen, lærere ved Botne skole
       og vinnere av Årets Nysgjerrigper

                                      11.30-12.15 Lunsj i Ragata

B: Parallelle sesjoner 12.15.-14.00

NB! Dobbel sesjon. Deltar du her kan du ikke velge videre fra sesjoner i bolk C eller D

Barnehage
B1: Problemløsning og utforskende matematikk i barnehagen
      Anne Nakken, universitetslektor, Matematikksenteret, NTNU

Grunnskole matematikk
B2: Ambisiøs matematikkundervisning
      Astrid Bondø, høgskolelærer, Matematikksenteret, NTNU
      Svein H. Torkildsen, prosjektleder, Matematikksenteret, NTNU

Grunnskole naturfag
B3: Engasjerende naturfag - hvordan engasjere elevene i teoriundervisningen?
       Kari Folkvord, lektor og lærebokforfatter
       Grethe Mahan, rektor v/ Stavanger Katedralskole og lærebokforfatter

C: Parallelle sesjoner 12.15-13.00

Barnehage
C1: Kan edderkopper fly? Et tverrfaglig undervisningsopplegg om våtmark-
       verdens viktigste naturtype
      
Lene Berge, førsteamanuensis, Ilene våtmarksenter,
       Dagny E. Skadtvedt, pedagogisk leder, Eik Vestre barnehage

Grunnskole matematikk
C2: Vi digitaliserer matematisk kompetanse-
       å utvikle og avdekke kommunikasjonskompetanse i matematikk

       Siv Svendsen, høgskolelektor, HSN
       Beate H. Bigseth, høgskolelektor, HSN

Grunnskole naturfag
C3: Forsøk i naturfag kan formidle ulike budskap 
       Anders Isnes, dosent emeritus, Naturfagsenteret, UiO

D: Parallelle sesjoner 13.15-14.00

Barnehage
D1: Sanking og bruk av arter fra naturen
        Anne M. Lynngård, høgskolelektor, HVL

Grunnskole matematikk
D2: Kommunikasjon i matematikk
       Ove Gunnar Drageset, førsteamanuensis, UiT

Grunnskole naturfag
D3: Elever som fossilforskere: en guide til praktiske undervisningsaktiviteter om
       fossiler
     
  Julie Guttormsen, ph.d.-stipendiat, HSN
       Mari Bøe, høgskolelektor, HSN

14.00-14.15  Pause med kaffe/te og noe å bite i (Biblioteksgata)

14.15-14.45  Forskning på fossiler og formidling til barn - kan man gjøre begge deler?
                    
   Jørn Hurum, førsteamanuensis, Naturhistorisk museum, UiO

14.45.-15.00 Oppsummering og vel hjem
                      
Kjetil Reier-Røberg
                     


Det tas forbehold om endringer i programmet.
 

Presentasjon av foredrag/sesjoner og foredragsholdere