Regnskapsmanipulering – illustrert ved norske regnskapsskandaler

Populærvitenskapelig foredrag ved Tonny Stenheim, professor i bedriftsøkonomisk analyse


18 Sep

Praktisk informasjon

Regnskapsmanipulering har pågått så lenge det har vært utarbeidet regnskaper. De senere tiårene har det vært flere store norske og internasjonale regnskapsskandaler. Hva kjennetegner regnskapsmanipulering, når skjer regnskapsmanipulering og hva kan gjøres for å avdekke slik manipulering?

Foredraget er ett av to populærvitenskapelige foredrag mellom 11.45 og 12.30 denne dagen:

  • What is Bayesian Statistic? ved Masoud Vardast, stipendiat på vårt ph.d.-program i markedsføringsledelse
     
  • Regnskapsmanipulering – illustrert ved noen norske regnskapsskandaler, ved Tonny Stenheim, professor i bedriftsøkonomisk analyse  

Forskere ved campus Ringerike strekker seg for å gjøre forskningen sin tilgjengelig for et bredt publikum. Bli med på en serie kjappe og høyst relevante foredrag. Serien tilbyr to til tre foredrag mandag 16., tirsdag 17., onsdag 18. og fredag 20. september.