Relativitetsteorien og universet

Nytt populærvitenskapelig foredrag i serien Kongsberg Science Forum om hovedpunkter i den spesielle relativitetsteorien blant annet.


05 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 5. mars 2020
  • Tid: kl. 13.15 - 15.00
  • Sted: Campus Kongsberg, Kinosal Oksen, Krona.

Øivind Grøn (Foto:Thomas Andre Rolland HiO)Foredragsholder Øyvind Grøn

Bio
Øivind Grøn studerte realfag ved Universitetet i Oslo, ble meteorolog og lektor i 1973. Han forsvarte doktorgraden i fysikk ved universitetet i Oslo 1990 på en avhandling om frastøtende gravitasjon. Han er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Grøn er medlem av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab og æresmedlem av Norsk astronomisk selskap.

Grøn har forsket innenfor områdene generell relativitetsteori, kosmologi og klassisk elektromagnetisme. Han har kastet nytt lys over temaer som tvillingparadokset, fysikken i roterende referansesystemer og frastøtende gravitasjon knyttet til vakuumenergi. Grøn har også funnet nye løsninger av likningene i Einsteins relativitetsteori som beskriver tidrom der det er mulig å reise bakover i tid.

Illustrasjon av romtid med lyskjegle.Relativitetsteorien og universet

Sammendrag
Først presenteres noen hovedpunkter i den spesielle relativitetsteorien, og så den generelle relativitetsteorien med særlig fokus på hvordan hastighet og gravitasjon påvirker tiden. Romtiden med lyskjeglen presenteres.

Så presenteres krum romtid og hvordan gravitasjon oppfattes i relativitetsteorien. Svarte hull og gravitasjonsbølger omtales. Neste tema er relativistiske universmodeller. Hubble-Lemaîtres lov omtales. Vi går gjennom noen hovedpunkter i universets utvikling.