Seksuallovbruddskonferanse – forebygging, straff og oppfølging

Vi ser en økning i antall anmeldelser av seksuallovbrudd generelt. Flere og flere soner straff for disse forholdene. Er vi som samfunn gode nok på å forebygge denne kriminaliteten, håndtere ofrene for kriminaliteten og deres pårørende og gi de straffedømte et innhold i soningen som kan bidra til å stanse ytterligere overgrep?


20 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 20. november 2018
  • Tid: kl. 09.30 - 15.30
  • Sted: Campus Vestfold, Bakkenteigensalen

  • Påmeldingsfrist: 10. november 2018
  • Konferanseavgift: Kr 200,-

Kriminalomsorgen region sør og Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å rette fokus på denne samfunnsutfordringen ved å gi en innføring og oversikt over:

  • Kriminalitetsutviklingen?
  • Politiets og barnehusets rolle?
  • Hvem er de seksuallovbruddsdømte og hvordan soner de?
  • Hva virker mot tilbakefall?
  • Hvordan kan vi som samfunn samlet sett bidra til å bremse utviklingen gjennom forebygging og andre tiltak?

Målgruppe

Konferansen passer for alle i Buskerud, Vestfold og Telemark som ønsker et innblikk i dette temaet enten de jobber i helsevesenet, politi, domstol, kriminalomsorgen, barnevern, skole eller bare vil ha oppdatert kunnskap.

Ressurser

Kriminalomsorgen region sør, Universitetet i Sørøst-Norge, Sør-Øst politidistrikt (analyse, støttesenter for kriminalitetsutsatte, barnehuset) Kriminalomsorgens utdanningssenter, SIFER (nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri) mfl.

Kriminalomsorgen region sør og Universitetet i Sørøst-Norge står for arrangementet inkludert enkel lunsj.

Presentasjoner fra konferansen

 

Kriminalomsorgen. Logo.USN. logo. responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Program


09.30-09.45

Velkommen og introduksjon

Kjetil Horgmo, fakultetsdirektør for helse og sosialvitenskap og
regiondirektør Rita Kilvær kriminalomsorgen region sør


09.45-10.15

Seksuallovbrudd – definisjon, utvikling og trender

analytiker Amund Rolseth i Sør-Øst PD

10.15 - 10. 30 Pause


10.30-11.00

Overgrep mot barn – hvordan ivaretas barnets behov under og etter etterforskning/dom?

Halvor Hjørnevik, psykolog, og Jeanette Indreiten, leder Barnehuset i Sandefjord


11.00-11.30

Hva slags hjelp og støtte gis til offer og pårørende for seksuallovbrudd?

Monica Svendsen leder Støttesenter for kriminalitetsutsatte Sør-Øst PD

11.30 - 12.15 - Lunsj


12.15-13.00

Hvem er de seksuallovbruddsdømte og hva reduserer tilbakefall?

Christine Friestad forsker 1 KRUS/ SIFER


13.00-13.45

Seksuallovbrudd og skam

Professor Kaare Torgny Pettersen USN

13.45 - 14.00 Pause


14.00-14.30

Skadelig seksuell adferd blant unge – hvordan møter vi det?

Ph.d. stipendiat Kjersti Draugedalen USN


14.30-15.15.

Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Norunn Vorland, rettssosiolog/forsker og Ingvil Thallaug Øverli, kriminolog/forsker, 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 

15.15 - 15.30 Avslutning