Seminar - Et nytt enevelde eller et mer handlekraftig demokrati?

artmuseum.princeton.edu

Reformer, fusjoner og nye styringsmodeller. Profesjonene i spennet mellom hierarkisk lojalitet, faglig integritet og demokratisk legitimitet.


08 May

Praktisk informasjon

  • Dato: 8. mai 2018
  • Tid: kl. 10.00 - 16.00
  • Sted:

  • Påmeldingsfrist: 30. april 2018

  • Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen

Bilde: Thomas Rowlandson (1756-1827). Bildet er lånt av artmuseum.princeton.edu.

Ansatte i offentlig sektor har opplevd reformer og fusjoner og måttet forholde seg til nye styringsformer og styringskulturer. Vi er nysgjerrige på hvilke virkninger det har hatt. Har faglig integritet og ytringsfrihet kommet under press? Eller kan det tenkes at argumenter om profesjonsetikk og faglig autonomi blir et skalkeskjul for å unngå reform uansett, og beholde privilegier?

Velkommen til heldagsseminar i regi av forskergruppen Politisk kultur ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Senter for profesjonsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen


Program

10.00–10.20: Førsteamanuensis Kai Østberg, HSN
Frykten og frittalenheten – historisk-psykologisk innledning om profesjoner og politisk kultur
10.20–11.00: Hvordan og hvor mye skal profesjonene styres?
Professor Bent Sofus Tranøy, Høgskolen i Hedmark: Markedets makt og fagfolkenes avmakt?
Tidl. forsvarssjef general Sverre Diesen:
Profesjonsutøver eller lobbyist? Profesjons- og embetsmannskulturen i pressgruppenes tid
(15 min innledninger og 5 min for hver av innlederne til å kommentere hverandres innlegg. 10 min til innspill fra publikum)
11.00–11.15: Pause

11.15–11.35: Professor Fredrik Thue, OsloMet:
Hva er akademiske institusjoners sivilisatoriske rolle?
11.35–11.55: Professor Kjell Inge Bjerga, direktør ved Institutt for forsvarsstudier:
Det militær-intellektuelle kompleks og de endrete betingelser for offiserenes lojalitetsplikt
11.55–12.15: Spørsmål og diskusjon
12.15–13.15: Lunsjpause (NB! Arrangørene serverer ingen mat)

13.15–13.35: Professor Peter Fjågesund, HSN:
Fusjoner og nye styringsmodeller i akademia – sett fra gølvet
13.35–13.55: Trond Fevolden, tidl. departementsråd, nå spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet
Profesjonalisme som påskudd for endringsresistens
13.55–14.00: Kort spørsmålsrunde
14.00–14.20: Birte Simonsen, tidl. dekan, avd. for lærerutd., Universitetet i Agder
Hva lærere med munnkurv ville synge ut om hvis de kunne
14.20–14.40: Spørsmål og diskusjon
14.40–14.55: Pause

14.55–15.15: Lisbeth Normann, tidl. statssekretær (H) i Helsedepartementet
Et mer effektivt helsevesen er et faglig bedre helsevesen
15.15–15.35: Professor Torgeir Bruun Wyller, styreleder Helstejenesteaksjonen
Lojaliteten til helsetjenestens grunnverdier må komme først

15.35–16.00: Spørsmål og diskusjon. Avslutning.  

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding, men for å være sikret plass må du forhåndsregistrere deg ved å sende en mail til kai.ostberg@usn.no senest mandag 30. april. For å gjøre bruk av din reserverte plass må du møte opp senest kl. 09.45 på seminardagen. Av hensyn til planleggingen oppfordrer vi dem som regner med å komme på seminaret om å registrere seg.