Seminar for veiledere innen utdanning og karriere

USN inviterer til informativt rådgiverseminar på campus Kongsberg


12 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 12. mars 2020
  • Tid: kl. 09.15 - 14.45
  • Sted: Campus Kongsberg, Krona, rom 2222

  • Påmeldingsfrist: 5. mars 2020

Velkommen til rådgiverseminar på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Kongsberg

Vi tilbyr et fyldig program som du som veileder vil finne aktuelt for din hverdag i møte med elever, utdanningssøkende og andre som trenger karriererådgivning.

I programmet vil vi spesielt trekke frem hva som er ny kunnskap innen karriereveiledning samt hvordan det står til med studenters helse og trivsel. Nyttig informasjon om opptak og trender i søkning til høyere utdanning ligger også i programmet.

Vi har et stort tilbud av profesjons- og arbeidslivsrettede utdanninger som fører til jobb. Det er i vår felles interesse at du kjenner godt til utdanningsmulighetene i vår region.

Tips gjerne kollegaer og andre om dette seminaret som er gratis.

Meld deg på innen 5. mars på denne påmeldingslink

Velkommen til en inspirerende dag der du vil møte studenter og ansatte ved USN.

 

Program


09.15

Kaffe og munngodt og morgen-mingling


09.30

Velkommen til USN, campus Kongsberg


09.35-10.00

Student forteller om studiene ved USN og hvordan det er å være student v/  studentambassadør


10.00-10.30

Funn fra SHOT-undersøkelsen. Studentenes psykiske helse. Hvilke utfordringer har de og hva gjør SSN og USN?


10.40-11.20

Hvorfor ta teknologiutdanning ved USN? Presentasjon av nye ingeniørlinjer


11.20-11.40

Omvisning gjennom teknologi- og spesialrom der ingeniørstudenter boltrer seg


11.45-12.25

Lunch i kantina


12.30-13.00

Hvorfor bli optiker? Hva gjør en lysdesigner?


13.00-13.30

Hvorfor bli lærer eller barnehagelærer ved USN?


13.45-14.15

Å løfte veiledning fra å ha fokus på karrierevalg til karrierelæring; hvorfor og hvordan.


14.15-14.45

Nytt fra Samordnet opptak samt lokalt opptak ved USN. Ser vi trender i forhold til søkning til høyere utdanning og til USN?

14.45 Vel hjem

Med forbehold om endringer