Seminar: Hva skjer når kulturarv formidles?

Kulturarvformidlingens rolle i samfunnet.


14 Feb

Praktisk informasjon

  • Dato: 14. februar 2019
  • Tid: kl. 09.30 - 16.00
  • Sted: Campus Bø

  • Påmeldingsfrist: 14. januar 2019

USNs forskergruppe Kulturarv i bruk ønsker velkommen til Kulturarvseminaret i Bø 2019. Dette blir det fjerde kulturarvseminaret i rekken, og har som formål å skape arena og møteplass for gjensidig kunnskapsdeling mellom forskning og forvaltning.

Denne gang vil seminaret rette oppmerksomhet mot kulturarvformidlingens rolle i samfunnet. Kulturarv angår alle uansett bakgrunn, og handler i stor grad om hvordan minner, identiteter og steder skapes, forstås, forvaltes og formidles. Seminaret vil kaste lys over kulturarvsformidling innenfor en rekke institusjoner, og vi spør:

  • Hva foregår på feltet kulturarvsformidling innen opplæringen?
  • Hvordan fungerer samarbeid mellom skole og kulturinstitusjoner?
  • Kan kulturarvsinstitusjoner bidra til økt toleranse i samfunnet?
  • Hvordan formidle den vanskelige kulturarven?
  • Hvilke sanser vektlegges i formidling av kulturarv, og hvordan gjør vi det når lyden av kulturarv skal formidles?    

Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen, er hovedinnleder på seminaret. Det er åpent og relevant for forskere og folk som arbeider i offentlig og privat sektor (på museum, i skolen etc.), og henvender seg også til politikere og saksbehandlere fra kommuner og fylkeskommuner som arbeider med kulturarvsspørsmål. 

Seminaret avsluttes med årsmøte i Association of Critical Heritage Studies Norway, som hilser nye medlemmer velkommen.

Program:  

Kl. 09.30: Kaffe og registrering. 

Kl. 09.50: Velkommen.

Kl. 10.00 : Key note Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen: Kulturarven – muligheter og utfordringer.  

Kl. 10.40: Anne Haugen Wagn, pensjonert lektor og Inger Birkeland, Universitetet i Sørøst-Norge: Verdensarv på læreplan.

Kl. 11.25: Spørsmål og diskusjon.  

Kl. 11.45: Lunsj

Kl. 12.30: Lars Kjær Larsen og Peter Johan Ydling Brunbech, University College Lillebælt og Historielab – Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling: 

Kl. 13.15: Cora Alexa Døving, Holocasutsenteret: Mangfoldsperspektiver i kulturarvsformidling på museum. Gunhild Lurås, Norsk industriarbeidermuseum: Den vanskelige kulturarven. Utstillingen «I seng med fienden?»

Kl. 14.00: Frank Meyer, historiker og daglig leder av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Norges lyder: Stabbursklokker og storbykakofoni 1700-2000? Marit Svalastog, daglig leder SA-HO: Lyden av Notodden.

Kl. 14.45: Spørsmål og diskusjon.      

Kl. 15.15: Oppsummering og diskusjon ved Steffen Johannessen og Ellen Schrumpf, Universitetet i Sørøst-Norge: Et kritisk blikk: Hva skjer når kulturarv formidles? 

Kl. 16.00: Seminaret avsluttes.

Kl. 17.00: Årsmøte i ACHS (Den norske grenen av Association for Critical Heritage Studies) 

Kl. 18.00: Middag Bø hotell. 

Påmelding:

Påmelding skjer via denne lenken. Fristen er 14. januar.