Seminar om menneskesyn og kunnskapssyn

24 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 24. oktober 2018
  • Tid: kl. 09.00 - 17.00
  • Sted: Campus Vestfold, Seminarrom A1-32 «Sandefjord»

Gratis åpent seminar. Ingen påmelding.

Forskergruppen om profesjonskunnskap om vold og overgrep står som arrangør.

Program

09.00-09.15 - Åpning ved Arild Hovland, Dekan ved Fakultet for humanioria, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU).

Første del: - Kunnskapssyn

09.15-09.45                   Professor Torbjørn Herlof Andersen: Othering

09.45-10.00                   Refleksjoner fra professor/filosof John Lundstøl

10.00-10.15                   Pause

10.15-10.45                   Filosof og sosionom Brit Jørgensen: Deltager og tilskuer

10.45-11.00                   Refleksjoner fra professor/filosof John Lundstøl

11.00-11.15                   Pause

11.15-11.45                   PhD stipendiat Kjersti Draugedalen: Barn som utviser skadelig seksuell atferd

11.45-12-00                   Refleksjoner fra professor/filosof John Lundstøl

12.00-12.15                   Spørsmål fra salen i forhold til første del om kunnskapssyn

12.15-13.15                   Lunsj (Kan kjøpes på Bakkenteigen)

Andre del: Menneskesyn

13.15-13.45                   Professor Kaare Torgny Pettersen: Min skam

13.45-14.00                   Refleksjoner fra professor/filosof John Lundstøl

14.00-14.15                   Pause

14.15-14.45                   Sosionom og forfatter Laila Aamodt: Å være fattig

14.45-15.00                   Refleksjoner fra professor/filosof John Lundstøl

15.00-15.15                   Pause

15.15-15.45                   PhD stipendiat Eva Lill Fossli Vassend: Kampen om anerkjennelse

15.45-16.00                   Refleksjoner fra professor/filosof John Lundstøl

16.00-16.15                   Spørsmål fra salen i forhold til andre del om menneskesynsyn

Tredje del:                     Vitenskapsfilosofi og forskningspolitikk

16.15-16.45                   Professor/filosof John Lundstøl: Vitenskapsfilosofi og forskningspolitikk

16.45-17.00                   Spørsmål fra salen. Oppsummering