Skjærgårdsmatkonferansen 2020

Skjærgårdsmatkonferansen tar opp forskning og temaer om matglede, bærekraft og helse med særlig fokus på hvordan en kan jobbe med mat i skole og barnehage.


28 Aug

Praktisk informasjon

08:30 Registrering

09:00 Velkommen v/ Anne Rygh Pedersen, Ordfører i Tønsberg Kommune, Øystein Hjørnevik, Styreleder i Skjærgårdsmat og Næringssjef i Tønsberg Kommune og Marthe Bottolfs, Universitetet i Sørøst-Norge

Del 1. «Fra kunnskap til handling» 

Her blir ulik forskning og tema som matsikkerhet, matforsyning, matglede, helse og bærekraft belyst.

 • «Kosthold, overvekt og diabetes» Jøran Hjelmesæth leder av Nasjonalt senter for ernæring
 • «Mat for både kropp og klode» Helle M. Meltzer, forskningssjef FHI
 • «Hvordan mat- og måltidspolitikk kan bedre folkehelsa» Arnt Steffensen, leder i Kost og ernæringsforbundet
 • «Korn og selvberging», Wendy Marie Waalen, forsker og avdelingsleder ved NIBIO
 • «Paneldiskusjon» Ledet av Andrew Kroglund

12:00 Lokalmatlunsj -Restaurant og Matfag v/Greveskogen Videregående Skole

Del 2.«Matglede i praksis»

Her presenteres ulike prosjekt og erfaringer som fremme matglede, bærekraft og helse i skoler og barnehager.

 • «Kunnskap, veien til matglede», Harald Osa, FoU sjef, BAMA Gruppen
 • «Grønnsakshagen Vestfold», Thorleif Muller leder i Vestfold bondelag
 • «Å servere fisk i barnehagen -går det an»? Fiskesprell v/ Bård Greni (kokk)
 • «Hvordan bidra til økt grønnsaksinntak i barnehagen?», BRA mat i barnehagen, Anne Lene Kristiansen, Universitetet i Sørøst-Norge
 • «Den Magiske Fabrikken – barn og unge skaper verdifulle kretsløp», Kaia Lind, Kommunikasjonssjef i VESAR
 • «HOPP -Helsefremmende kosthold i Horten kommune», Pia H.Torcio, Horten kommune
 • «Liv og røre i Telemark - Kosthold og fysisk aktiviteter i skoler - blir det bedre?», Guro Høydal (prosjektleder) og Marthe Bottolfs (førstelektor i mat og helse), Universitetet i Sørøst-Norge
 • «Blomster og Bier i skolen», Skoleprosjekt i startgropa, Ole Bjørn Moen (inspektør) Ramnes Skole

15:55 Takk for i dag