Skjærgårdsmatkonferansen 2021

Hvaler nasjonalpark

Under Skjærgårsmatuka 2021 inviterer USN til en spennende og lærerik dag om matglede, helse og bærekraft.


03 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 3. september 2021
 • Tid: kl. 08.30 - 15.30
 • Sted: Hotel Klubben, Tønsberg
 • Meld deg på konferansen her.

  Trenger du overnatting? Se konferansens nettside for kontaktinfo til Hotel Klubben i Tønsberg.

Skjærgårdsmatuka 2021 arrangeres fra 30. august til 5. september, og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker velkommen til Skjærgårdsmatkonferansen på Hotel Klubben i Tønsberg.

Det er duket for en inspirerende og lærerik dag som omhandler matglede, helse og bærekraft. Du vil møte foredragsholdere fra matnæringen, oppvekstsektoren, fagmiljø, politikere, produsenter og forbrukere som vil diskutere maten vi spiser.

Vi vil bidra til at morgendagens kosthold blir sunnere og mer bærekraftig, og bidra til økt matglede hos folk flest. I år har vi et spesielt fokus på barn og unge. Vi legger opp til en dag med faglig påfyll og inspirerende diskusjoner, ledet av Andrew Kroglund.

Lunsjen er laget på lokale råvarer i sesong av restaurant- og matfagelever ved Greveskogen Videregående Skole.

Program

 • 09.00: Velkommen v/ Marthe Bottolfs

  Marthe Bottolfs er førstelektor i mat og helse og underviser i ulike ernæringssemner på Universitetet i Sørøst-Norge. Bottolfs er engasjert i forskning omkring barn og unges helse og helsefremmende adferd.

 • Velkommen v/ Andrew P. Kroglund

  Andrew Petter Kroglund er samfunnsdebattant og forfatter. Kroglund har vært daglig leder for Blekkulf, medarbeider i Regnskogfondet og WWF og informasjonssjef i Utviklingsfondet. Kroglund er en ettertraktet konfransier og foredragsholder.
   

 • 09.05: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KRF) (Digitalt)
   

 • Snart kommer de nye kostrådene v/Rune Blomhoff

  Rune Blomhoff er professor i ernæring ved Universitetet i Oslo og  forskningsleder ved Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus. Helsedirektoratet har engasjert Blomhoff i fire år for å lede arbeidet med å utarbeide nye Nordiske ernæringsanbefalingene. Dette er et prosjekt under Nordisk Ministerråd som skal lede frem til nye felles nasjonale kostråd og næringsstoffanbefalinger for Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Rune Blomhoff ledet også arbeidsgruppen som utarbeidet det  vitenskapelige grunnlaget for «5-om-dagen anbefalingene» i 1995 og de eksisterende norske kostrådene i 2012.
   

 • Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold – 17 år med fedmebehandling, fedmeforskning og fedmeformidling v/Jøran Hjelmesæth 

  Jøran Hjelmesæth er lege og spesialist i indremedisin og nyresykdommer. Han har ledet Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, siden oppstarten i 2004. Hjelmesæth leder også Nasjonalt råd for ernæring og er professor ved Universitetet i Oslo.
   

 • Mat for kropp og klode v/Helle Margrethe Meltzer

  Helle Margrete Meltzer er ernæringsfysiolog (Dr.philos) og forskningssjef ved Område Smittevern, miljø og helse på Folkehelseinstituttet. Hun er medlem av Nasjonalt råd for ernæring. Hun er også med i arbeidsgruppen for kommende Nordiske kost- og ernæringsanbefalinger, NNR2022. Hun er engasjert i spørsmål om mat, helse og bærekraft. I innlegget «Mat for både kropp og klode» vil hun snakke om på maten vår, kroppens helse og planetens helse er tre sider av samme sak.
   

 • 10.10-10.30: PAUSE
   

 • 10.30: Mat og måltidspolitikk bedrer folkehelsa vår v/Arnt Steffense

  Arnt Steffensen er leder i Kost- og ernæringsforbundet i Delta, en yrkesorganisasjon for kjøkkenpersonell. Han er forfatter og har skrevet flere bøker innen mat og drikke.

  Å bedre folkehelsa gjennom kostholdet er ikke umulig, men man må ville det. Lokalt kan det handle om at kommunen har retningslinjer for hva som skal serveres på sykehjemmet eller i skolekantina. Sentralt kan det handle om at sunne matvarer subsidieres, eller at man gjør det vanskeligere å reklamere for det som er usunt.
   

 • Norske kornarealer – muligheter i fremtiden for økt selvforsyning v/Wendy M. Waalen

  Wendy M. Waalen  er avdelingsleder/forsker ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi/Norsk institutt for bioøkonomiforskning. Hun tar for seg selvforsyningsgraden av korn, og mulighetene vi har for å utnytte kornarealene i Norge til å øke selvforsyningsgraden ytterligere. Hun trekker inn potensialet for å øke proteinproduksjonen, blant annet ved økt dyrking av belgvekster. Dette kan da kobles opp mot endringer mot et mer plantebasert kosthold.
   

 • Kunnskap, kvalitet og medfager er veien til matglede! v/Harald Osa

  Harald Osa er kokk og FoU-sjef i Bama Gruppen. Kunnskap og kvalitet finnes men uten historiefortellingen bygger vi ikke Norge til en matnasjon!
   

 • 11.30: Lokalmat på menyen v/Greveskogen vgs avd. restaurant og matfag
   

 • 11.35-12.20: Lunsj – lokalmatglede

  Lokalmatglede! Lunsjen er levert av Greveskogen Videregående Skole avd. Restaurant og Matfag. Sesongens lokale råvarer fra Vestfold og Telemark blir å finne på tallerkenen.
   

 • 12.20: Samtale om rammevilkår og utdanningstilbud for barnehage, skole og høyere utdanning innen mat og kosthold

  Vivil Hunding Strømme
   er leder for Fylkestingets yrkesopplæringsnemnd, Styremedlem i Fagskolen i Vestfold og Telemark og deltar i utvikling av karriereveiledning, fagopplæring og etter- og videreutdanning. Hun skriver læreplaner og veiledere for Utdanningsdirektoratet og er også utdannet kokk og har vært lærer i faget Mat og Helse. Til daglig jobber hun også med reiseliv for NHO Vestfold og Telemark og er talsperson for bedrifter i NHO Mat og drikke og øvrige landsforeninger i næringslivet.

  Kathrine Kleveland er selverklært matentusiast og folkehelsepolitiker. Tidligere leder i bla Norges Bygdekvinnelag og stiftelsen Skolematens Venner. Bonde, grafisk designer og fylkespolitiker. 1.kandidat for Senterpartiet

  Lisbeht Ek Svendsen  T/A
   

 • Om SunnereBarn v/Marit L. Eriksen

  Marit Løset Eriksen er prosjektkoordinator i SunnereBarn. SunnereBarn er et kostnadsfritt kunnskapsløft og bidrar til bedre kosthold og økt matglede blant alle barn i barnehage og SFO. Marit har kjernekompetanse innen fysisk aktivitet og helse, samt pedagogikk. Hun har lang erfaring fra arbeid med livsstilsendring, kosthold og fysisk aktivitet som spesialidrettspedagog og koordinator ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, avdeling Kysthospitalet.Hun har også erfaring fra utdanningssektoren som pedagogisk leder i barnehage og lærer ved Sandefjord videregående skole.
   

 • Geitmyra Matkultursenter for barn v/Kine Bekkengen

  Kine Bekkengen  er kokk, underviser, kursholder og prosjektleder på Geitmyra Matkultursenter for barn i Oslo. Hun er utdannet kokk med fagbrev, og har lang erfaring fra restaurantkjøkken i Oslo, fiskebutikk og catering. Hun har alltid smør og sitron i kjøleskapet og brenner for å formidle matglede til neste generasjon. Kine jobber fast i skoleundervisningen på Geitmyra  i Oslo, og har i tillegg gjennomført hundrevis av matkurs for små og store kokkespirer. Hun har 12 matpinsetter i kjøkkeskuffen sin, sverger til rock-n-roll som bakgrunnsmusikk på kjøkkenet og er primus motor i prosjektet med arbeidet om å få til en etablering av Geitmyra Matkultursenter i Tønsberg.
   

 • Liv og røre i skole og barnehage v/Jorunn Borge Westhrin og Guro Høydal

  Jorunn Borge Westhrin har mastergrad i ernæring og helse og er også utdannet allmennlærer. Hun har jobbet i skolen i 25 år og har undervist blant annet i Mat og helse. Nå er hun leder for Liv og røre i Vestfold og Telemark som hun har jobbet med fra oppstart av piloten i 2014.

  Guro Høydal er kokk med tilleggsutdanning innen ernæring. Nå er hun prosjektmedarbeider i Liv og røre i Vestfold og Telemark, og har et spesielt ansvar for kosthold i modellen.

  Liv og røre i barnehage er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som skal fremme sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i et og samme program. Programmet bidrar til å oppfylle fagfornyelsen, utkast til rammeplan for SFO og nasjonale retningslinjer for mat og måltider i tillegg til SFO og for skolehelsetjenesten og nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og unge. Det arbeides med elevenes og de voksnes holdninger på de skal kunne ta gode helsevalgrelaterte i skole og for framtiden.
   

 • Fiskesprell i skolen v/Bård Greni

  Bård Greni er kokk med over 25 års erfaring fra yrket. Han har jobbet som kjøkkensjef ved Solsiden restaurant, vært konsulent for Gastronomisk Institutt Norge og driver i dag cateringfirmaet Urban Food. Bård har vært med Fiskesprell fra starten og elsker å lage mat sammen med barn.
   

 • PAUSE
   

 • Den Magiske Fabrikken – barn og unge skaper verdifulle kretsløp v/Mariann Hegg

  Mariann Hegg er industriell økolog og ansatt i Vesar, avfallsselskapet i Vestfold, som er driftsansvarlig for kunnskaps- og opplevelsessenteret, og i Greve Biogass som produksjonssjef for biogjødsel og biogass. Mariann jobber tett på alle aspektene ved Den Magiske Fabrikken, både drift, prosjekter og undervisningsbesøk. Kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken som har som mål å skape mer bevisste forbrukere og en mer miljøvennlig adferd. Dette gjøres ved å ta imot barn og unge, som gjennom undervisningsoppleggene får kunnskap og økt forståelse for bærekraft, fornybar energi, kildesortering og gjenvinning.
   

 • Blomster og bier i skolen v/Ole Bjørn Moen

  Ole Bjørn Moen er undervisningsinspektør ved Ramnes Skole og birøkter. I 2020 fikk skolen midler av Sparebankstiftelsen DnB til å starte med birøkt og honningproduksjon. Han vil dele erfaringer rundt dette prosjektet og om alle de gode hjelperne de har møtt underveis.
   

 • BRA-studien: Hvordan fremme inntak av grønnsaker blant barnehagebarn v/Anne Lene Kristiansen

  Anne Lene Kristiansen er ernæringsfysiolog og førsteamanuensis ved USN. Hun underviser og forsker og har et stort engasjement for å fremme folkehelsen og er særlig opptatt av å kunne bidra i det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge. Inntak av grønnsaker gir positive helseeffekter, men det er fortsatt behov for å øke inntaket i den norske befolkningen. I BRA-studien var målet å fremme inntaket av grønnsaker blant barnehagebarn. I foredraget vil hun snakke om erfaringene og noen resultater fra denne studien.
   

 • HOPP – ernæring i skole og barnehage v/Pia V. Torchio

  Pia Harritz Torchio er ernæringsrådgiver i Horten kommune. Hun arbeider målrettet med forebyggende ernæringstiltak i hele Oppvekst, det vil si alle barnehager, skoler, SFO med flere. Hun skal kort presentere noen av tiltakene og forteller om viktigheten av dette forbyggende ernæringsarbeidet.

  HOPP – helsefremmendeoppvekst i Horten kommune
  HOPP ernæring i barnehagene, skoler og SFO’er
   

 • 15.25-15.30: Avslutning v/Andrew P. Kroglund