Skuddårsseminar arrangert av stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern

skuddårsbilde

Vi ønsker velkommen til skuddårsseminar om 'Demokratiske rettigheter for mennesker med psykososiale utfordringer - hva, hvordan og hvem?'


27 Feb

Praktisk informasjon

 • Dato: 27. februar 2018
 • Tid: kl. 09.00 - 15.30
 • Sted: Campus Drammen
 •  

  Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Lunsj kan kjøpes i kantinen.

   

Plenumsforedrag kl. 09.00- 12.00:

Innledere:

 • Guri H Gabrielsen, Likestillings- og diskriminerings-ombudet:
  'Rett til selvbestemmelse, autonomi og full deltakelse i samfunnet'.
   
 • Mansoor Hussain; AUF, Oslo:
  'Rus og psykisk helse - et ungdoms-perspektiv'.
   
 • Knut Ivar Bjørlykhaug, Høgskolen i Sørøst-Norge:
  'Sosiale forskjeller i psykisk helse.'
   
 • Oda Høilund, Psykisk helseteam, Bydel Gamle Oslo:
  'Psykisk helse og stigma.'
   
 • Moses Deyegbe Kuvoame:
  'Sosialt arbeid med marginalisert etnisk minoritetsungdom i rusmiljøer'.


Musikalsk innslag ved Sober Tones fra Grindestua i Asker!

Ytringsfrihetsprisen for 2017 deles ut kl 12.00 -12.30.

Work-shops 13.15 - 14.30:

Work-shop 1:
"Å være ute" - Om verdighet og uverdighet utenfor arbeidslivet
Vibeke Pettersen(ordstyrer/referent)                            

Work-shop 2:
"Å slippe folk inn" Hvordan inkludere personer med psykiske utfordringer i arbeidslivet? Svein Helge Neset (ordstyrer/referent)

Work-shop 3:
"Må alle jobbe da?" Kanskje fokuset på lønn og betalt arbeid har gått for langt?
Sigrid Ramdal (ordstyrer/referent)