Studentbedrift regionmesterskap 2021

Emil Andre, Torstein og Vegard på rekke utendørs ser rett i kamera. Halvprofil SIRKULÆR ØKONOMI: Emil Andre Kazinci (til venstre) og Torstein Vangen tar bachelor i innovasjon og entreprenørskap og Vegard Høgbråt Horne tar bachelor i økonomi og ledelse. I SBtO studentbedrift ved campus Bø er ideen å omgjøre slam til en ressurs for ulike næringer.

Over tjue studentbedrifter fra Universitetet i Sørøst-Norge kjemper om gode plasseringer og gjeve priser i regionmesterskapet 4. mai. Du kan følge livesendingen digitalt.


04 May

Praktisk informasjon

Følg med på kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling når USN-studentene presenterer studentbedriftene sine.

Portretter av studentene i Initatingart SB satt sammen til ett bilde.Under livesendingen 4. mai kåres beste innovasjon, beste markedsføring, beste HR, beste sosiale entreprenør og beste studentbedrift.

Juryen, som består av representanter fra offentlig og privat arbeidsliv, avslører hvilke sju bedrifter som premieres med gullbillett til NM-deltakelse 9. juni. 

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom ett år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.

Hensikten er å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. I tillegg får studentene en verdifull arena for trening og nettverksbygging gjennom regionmesterskap og norgesmesterskap i studentbedrift.

Regien har Ungt Entreprenørskap som leverer rammeverk og innhold som en del av studentenes studieprogram i samarbeid med USN.