Symposium om muntlig eksamen

Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE) Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om hvordan muntlig eksamen fungerer i norsk skole. Forskningsprosjektet CAiTE deler sine funn om dette i et symposium.


02 Mar

Praktisk informasjon

 • Dato: 2. mars 2021
 • Tid: kl. 10.00 - 14.00
 • Sted: Webinar

 • Påmelding

  Påmelding (for andre enn foredragsholdere) skjer ved å henvende seg til Karianne Skovholt på e-post: karianne.skovholt@usn.no

  Lenke til Zoom sendes ut i etterkant av påmeldingen.

  Symposiet arrangeres av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og det NFR-finansierte prosjektet CAiTE.

  Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

I sin rapport om kunnskapsgrunnlaget for eksamen viser eksamensgruppa for fagfornyelsen at vi har for lite kunnskap om hvordan eksamen fungerer i norsk skole. En hovedkonklusjon er at vi trenger mer forskningsbasert kunnskap.

Forskningsprosjektet Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE) svarer på dette behovet gjennom empiriske analyser av videoinnspilte muntlige eksamener i norsk etter 10. trinn og Vg3.

Målet med symposiet er todelt. For det første ønsker vi å få innspill på og diskutere forskningsfunn. For det andre vil vi gjerne diskutere

A) hvilke mulige konsekvenser våre funn kan ha for eksamen, og

B) på hvilken måte funnene kan danne grunnlag og være nyttige for sensorskolering.

Program


10.00 - 10.15

Velkommen og orientering om prosjektet CAiTE

Karianne Skovholt, førsteamanuensis og prosjektleder for CAiTE


10.15 - 10.40

Eksamens formål og funksjon i Kunnskapsløftet og i Fagfornyelsen

Professor Tine S. Prøitz, USN


10.40 - 11.05

Muntlig eksamen - profesjonsutøvelse i grenseland

Professor Henning Fjørtoft, NTNU


11.05 - 11.20

Pause


11.20 - 11.40

Tidsbruk og rettferdighet i muntlig eksamen 

Ph.d.-student Marte S. Syverud, USN


11.40 - 12.00

Når elever ikke kan svare: Hvordan eksaminator håndterer elevers utilstrekkelige svar på muntlig eksamen

Ph.d.-student Maria N. Vonen, USN


12.00 - 12.20

Å stille mer enn ett spørsmål av gangen under muntlig eksamen og konsekvenser for eksamenskvalitet

Førsteamanuensis Karianne Skovholt, USN


12.20 - 13.00

Lunsjpause


13.00 - 13.50

Diskusjon


13.50 - 14.00

Avslutning