Tid for kulturforskning – tid i kulturforskning

Solur. Foto. Foto: Norsk Folkemuseum.

Fagkonferanse for kulturforskere, etnologer, folklorister og museologer.


26 Jan

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. januar 2017 - 27. januar 2017
  • Tid: Hele dagen
  • Sted: Campus Bø

  • Påmeldingsfrist: 20. oktober 2016

Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø i Telemark.

Dato: 26.- 27. januar 2017.

I tilknytning til konferansen avholdes et dokumentasjonsseminar 25. januar 2017 samme sted.

Bakgrunn for konferansen

Allerede i boka Svenskt Folkliv (1938) satte Sigurd Erixon, den første svenske professor i etnologi, opp tid, sted og sosial gruppe som viktige dimensjoner i folkelivsforskningen. I årene som har gått siden den gang har tid, rom og sosialt miljø vært grunnleggende i etnologisk forskning, samtidig som de i takt med faglige endringer har vært gjenstand for diskusjon. De siste årene har det skjedd en temporal vending i kulturforskningen. Hva betyr tid, og hvordan kan det å problematisere tid også gi oss nye forståelser av rom og det sosiale?
 
Tider og perioder kan ikke ses som selvfølgelige, det gjelder både bondesamfunnets tid og modernitetens tid. Samtidig trenger vi fortsatt begreper for individets, familiens og samfunnenes tid, og ikke minst historiske tider.

Vi inviterer til en konferanse som tar for seg tiden i kulturforskningen i bred forstand, fra senmoderne historieforståelse til nye forståelser av livshøytider og det førindustrielle bondesamfunnet.