Tilstander - Ingrid Lene Langedok

I utstillingen Tilstander lekes det med paradokser og sterke kontraster. Kontrastene og det paradoksale viser seg i en overensstemmelse mellom kontekst, tema, motiv, materiale, komposisjon og håndverksmessig utførelse.


24 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 24. april 2019 - 24. mai 2019
  • Tid: kl. 08.30 - 15.30
  • Sted: Campus Notodden, Foajégalleriet

Plakat Ingrid Lene LangedokMaterialer og håndverksteknikker knyttet til den norske bunaden går igjen i flere av Langedoks arbeider. Det arbeides med refleksjoner over kvinners arbeid og kultur samtidig med tema som fremmedfrykt og flyktningkrise.

"Utstillinga viser arbeider i tekstil, trykk, skulptur i betong, stein, bronse og olje-vann. Det dominerende tema, som jeg har arbeidet med gjennom flere år, er fremmedfrykt. I «Drømmen om Europa» forsøker unge menn å klatre over gjerdet i Melilla, en spank enklave i Marokko. Mitt verk er inspirert fra en dokumentarfilm som viser en nattescene fra Schengens yttergrenser. Disse trykkene er gjort med den samme metoden og det samme materialet som jeg bruker ved ‘påtegning’ av bunader – tegninger det broderes etter.

Jeg lager Anne Bamles ‘Heddalsbunader’, en kulturarv jeg bidrar til å ivareta. Det er konteksten mellom materialet, budskapet og refleksjonen over vår kulturs vandringer og utvikling, som interesserer meg. Mediebildene utløser
en maktesløshet, vår velstand kontra desperasjonene. Klatrende og fallende kropper som ornament, som en distansering.

I arbeidet med bunadene ser jeg underveis figurer i broderimønsteret, som jeg omsetter til skulpturer. Tema varierer og undertonen og ønsket er å framheve kvinners tradisjonelle arbeid og kultur gjennom å omskape broderier i andre
materialer og størrelser.
 
Jeg har laget flere offentlige utsmykninger. På utstillingen er det en skjermpresentasjon av kunstprosjekter fra 1998 til 2016. En av utsmykningene er i Brevik. «Gruveganger» er malt trykk, utsnitt fra Norcems kart over gruvegangene
i Breviks havneområde, der det var planlagt deponi for farlig avfall."

Ingrid Lene Langedok