USN deltar på Arendalsuka

Den politiske høsten sparkes i gang i Arendal og USN er sterkt til stede.


16 Aug

Praktisk informasjon

 • Dato: 16. august 2021 - 18. august 2021
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Alle USNs bidrag på Arendalsuka holdes på Ishavskuta Berntine ved Hotel Tyholmen i Arendal.

I to dager kjører vi paneldebatter om temaer som høyere utdanning, sirkulærøkonomi og bærekraft, et splittet Europa, bærekraft og friluftsliv, ungdom og demokratisk deltakelse, psykisk helse og recovery, økonomi etter pandemien og løsninger på lysforurensing.  

Alle USNs bidrag på Arendalsuka holdes på Ishavskuta Berntine ved Hotel Tyholmen i Arendal. 

Her er vårt program: 

Tirsdag 17. august 2021

08.30-9.30      Utdanning for et arbeidsliv i rask endring

Samfunnet og økonomien er i konstant endring. Digitalisering, automatisering og ny teknologi krever ikke bare økt kompetanse, men også en annen type kompetanse.

Praksis i flere studier og mer aktive læringsformer som minner om arbeidslivet er blant forslagene i ny stortingsmelding «Utdanning for omstilling». Regjeringen oppfordrer utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet til å samarbeide tettere for å ruste samfunnet for en omstilling vi visste måtte komme. Målet er å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv. Hvilke konsekvenser får dette for bedrifter, høyskoler og universiteter?

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en spennende debatt om temaet med ledende aktører fra arbeidsliv, utdanning og politikk.

 • Navn på deltakere kommer

Moderator: Annett Arntzen, professor, USN
Faglig ansvarlig fra USN: Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis

 

09.45-10.45    Sirkulærøkonomi og bærekraftig utvikling: et nasjonalt eller internasjonalt anliggende?

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulærøkonomi er alt dette og mye mer. Det handler om nye forretningsmodeller som fører til at produktene varer så lenge som mulig, og at ressursene i produktene gjenvinnes.

En bærekraftig utvikling handler om smart bruk av naturressurser. Vi må leve på en måte som gjør at vi i dag får dekket behovene våre uten å ødelegge for kommende generasjoner.

Hvordan skal Norge utnytte nasjonale ressurser og nasjonal kompetanse til å oppfylle klimaforpliktelsene og bidra til å redusere globale utslipp?

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en opplysende dialog med ledende aktører fra arbeidsliv, utdanning og politikk.

 • Navn på deltakere kommer.                           

Moderator: Mette Lene Falck-Pedersen, visedekan, USN
Faglig ansvarlig fra USN: dekan Morten Christian Melaaen

 

11.00-11.45    Economy Revived Post-Pandemic: State vs. Market – who´s best suited to spur the new upturn?            

History has taught us that economic crisis means more bankruptcies, but it also carries the cradle of new companies – what Austrian economist Joseph R. Schumpeter named «creative destruction». The question is whether we can trust the market for self-healing – or whether we need the state to take an active part in reviving the economy?

This matter will attract more attention in the time to come – both among economists and politicians. Do we need public authorities, i.e. the state to take an active role as an economic participant? If so – what should that role look like? Opinions differ and ideologies clash over these questions – market vs. state, creativity vs. plan, etc.

University of South-Eastern Norway welcomes you to an exciting debate that will take place in English.

 • Participants will be announced                       

Moderator: Bjørn Engaas, Professor II at University of South-Eastern Norway Professional responsible at USN: Assoc. Prof. Jan Erik Grindheim

 

12.30- 13.30   Recovery i psykisk helse – hva så?

Recovery er nok en ny tilnærming innen psykisk helsefelt. Recovery skal bidra til økt brukermedvirkning og bedre samarbeid med fagfolk med vekt på hjelp i lokalmiljøet, sosial inklusjon og forhindre stigmatisering.

Kan det denne gangen bli noe mer enn ord, gode intensjoner og fagre løfter? Kan recovery bli omsatt til praktisk handling og styrke viljen til forandring? Er recovery medisinen vi har etterspurt i årevis og som kan gi hjelp som fungerer?

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en spennende og opplysende paneldebatt ledet av Anders Johan Andersen, dekan ved Universitetet i Agder og professor i psykisk helsearbeid.

Deltakere:

 • Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF 
 • Susanne Albertine Davidsen, erfaringskonsulent 
 • Linn Herning, leder av For Velferdsstaten
 • Anna Sabina Soggiu, stipendiat ved USN 
 • Bengt Karlsson – professor i psykisk helsearbeid USN 

14.00 -15.00 Hvordan skape et bærekraftig friluftsliv?

Det er en utbredt forståelse av at friluftsliv er bærekraftig siden å ferdes i naturen nærmest ses som miljøvennlig i seg selv. Samtidig er friluftsliv en av de mest ressurskrevende fritidsaktivitetene. Ikke bare på grunn av transporten til naturområder og alt utstyret, men også for ødeleggelse av sårbare økologiske systemer, tap av biodiversitet, jorderosjon og generering av søppel.

Hvilke utfordringer står vi overfor for å gjøre friluftslivet mer bærekraftig? Kan friluftsliv slik det drives og forstås i Norge i dag, i det hele tatt være bærekraftig?

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker velkommen til en spennende og opplysende debatt om hvordan skape et bærekraftig friluftsliv. 

Deltakere:

 • Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den norske turistforening
 • NN
 • Nina Katrine Prebensen, visedekan for forskning og innovasjon ved USN og engasjert i Finnmarksløpet
 • Per Ingvar Haukeland, professor ved USN

Moderator: Annette Bischoff, leder Senter for bærekraftig omstilling ved USN

Faglig ansvarlig fra USN: Nils Asle Bergsgard

16.00 – 18.00 Båttur med Ishavsskuta Berntine. 

Onsdag 18. august 2021

08.30-09.30    Norge i et splittet Europa

Etter flere tiår med stabilitet i våre nærområder, kan det i dag se ut til at norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk kan bli utfordret av et sterkere og mer ekspansjonistisk Russland, et mindre demokratisk Tyrkia og en fremvoksende skepsis mot demokratiske kjerneverdier i EU-land som Polen og Ungarn.

Hvordan kan og bør Norge forholde seg til dette?  

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en spennende og opplysende debatt om Norge i et splittet Europa.

 • Navn på deltakere kommer. 

Moderator og faglig ansvarlig fra USN: førsteamanuensis Jan Erik Grindheim

 

09.45-11.00    Paneldebatt: Ungdom og demokratisk deltagelse

Hvordan forholder ungdom seg til politikk, politiske partier og interesseorganisasjoner? Hva motiverer dem til å bli aktive medborgere i samfunnet? Hvilke utfordringer står vi overfor når det gjelder ungdom og deres interesse for å delta i politiske prosesser for et mer levedyktig demokrati?  

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en spennende og opplysende paneldebatt som innledes av instituttdirektør Guro Ødegård ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

 •  Navn på deltakere kommer.                            

Faglig ansvarlig fra USN: professor Annett Arntzen og Jan Erik Grindheim

 

 12.00-13.00   Løsninger på lysforurensning

Lysforurensning er et økende problem. Kan vi minimere skadene gjennom bærekraftige lysstrategier for urbane og rurale områder? Hvordan kan vi hindre skadelig lyspåvirkning samtidig som behovet for trygghet og sikkerhet blir dekket? Hvem har ansvaret for at alt fra encellede dyr til mennesker ikke blir negativt påvirket av kunstig belysning? Hvilke verktøy har kommuner, planleggere og arkitektoniske lysdesignere til å snu den negative utviklingen og samtidig skape mer aktivitet og sosial interaksjon om kvelden og natta?

Universitetet i Sørøst Norge har landets eneste utdanning innen arkitektonisk lysdesign, og vi tar debatten. Møt en ny generasjon arkitektoniske lysdesignere som brenner for både lyset og mørket.

Deltakere:

 • Helga Iselin Wåseth, stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og medlem av Bevar mørket
 • Arve Olsen, Design Director i Light Bureau
 • Tomas Sjögren, publikasjon- og fagansvarlig i Lyskultur
 • Vegard Kvennejordet Knutsen, bachelorstudent på arkitektonisk lysdesign ved USN
 • Arendal kommune

Moderator: Peter Selmer Eide, Lysdesigner Rebel Light AS

FAKTA OM ARENDALSUKA

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.  Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.  

Arrangeres hvert år i uke 33. I år fra 16. - 20. august.

Les mer på hjemmesiden til Arendalsuka.