Utstilling: Jadwiga B. Podowska

Jadwiga B. Podowska Skiens Kunstforening har gleden av å invitere til åpning av Jadwiga B. Podowskas utstilling "The History of Anthropocentric Perception - Et Raritetskabinett".

Skiens Kunstforening har gleden av å invitere til åpning av Jadwiga B. Podowskas utstilling "The History of Anthropocentric Perception - Et Raritetskabinett".


20 Feb

Praktisk informasjon

Om utstillingen

Jadwiga B. Podowska er kunstner og dosent ved Institutt for estetiske fag ved USN. Hennes kunstneriske arbeid utforsker forbindelser mellom naturfenomener og kulturfenomener. Prosjektene springer ut fra spørsmål knyttet til det organiske livet og menneskets plass i det hele. Naturvitenskapen er et viktig område hun henter inspirasjon fra.

Hennes interesser danner en rizomatisk struktur, som vil si at temaene hun arbeider med springer ut ifra ulike felt, møter hverandre i installasjoner og fører til nye koblinger og ny innsikt. Denne sammensetningen skal utfordre, ikke gjøre livet forstått.

Podowska stiller spørsmål ved etablerte hierkier og rangeringer av "livsformer". Hvorfor er noe mer verdt enn noe annet? Det antroposentriske blikket vårt formes av kultur, samtidig er kulturen en manifestasjon av det blikket.

Dette er en lukket krets som gjør oss blinde for det som virkelig betyr noe – det organiske mangfoldet av livsformer. Naturen er ikke selvsentrert slik vi er. Den er et gjensidig avhengig nettverk livsformer i equilibrium. Besjelet perpetuum mobile vi fjernet oss fra for lenge siden.

Dette gjenspeiles i hennes installasjon "The History of Anthropocentric Perception - Et rarietetskabinett", hvor objekter, tekster, fotografier og video er i dialog. Som i et raritetskabinett hvor alle gjenstander i utstillingen har verdi i seg selv og sine unike historier.

Disse parallelle historier, parallelle stemmer tegner en kompleks verden som ikke kan begrenses til en lineær, forenklet fortelling.

For Podowska handler det om transcendens av spørsmål og refleksjoner over livet og omverdenen, om et menneskets splittelse mellom natur og kultur. Man kunne også si at utstillingen gjenspeiler et menneskets kamp for å forstå verden.

Essayet Tanatologiens poetikk beskriver en del av utstillingen.