UTVIDET SØKNADSFRIST: Bli med på ph.d.-veilederkurs

Vi har gleden av å invitere til USNs ph.d.-veilederkurs for 2018-2019.


14 Nov

Praktisk informasjon

English version.

Søkere som er i gang med et eller flere doktorgradsveilednings-forhold vil bli prioritert, og viserektor for FoUI fatter endelig beslutning om opptak.

Veilederkurset har 30 plasser som vil bli fordelt på USNs doktorgradsprogrammer. Det forutsettes at deltakerne deltar på alle samlingene. Kurset består av tre moduler som strekker seg over seks dager:
 
• Modul 1: 14-15. november 2018. Holdes på Campus Kongsberg. Dag 1. kl. 10.00. – 17.00. Dag 2. 08.30. –15.05.
 
• Modul 2: 7-8. februar 2019. Holdes på campus Drammen. Dag 3. kl. 10.00. – 18.00. Dag 4. 08.30 – 15.05.
 
• Modul 3: 27-28. mai 2019. Holdes på campus Bø. Dag. 5. kl.10.00. – 17.00. Dag 6. 08.30. – 15.05.
 
Søknadsfrist: 14. september 2018.

For ytterligere informasjon om kursets innhold, vises det til det foreløpige programmet. Kurset holdes i sin helhet på engelsk.

Pål Augestad
Viserektor for FoUI