Veiledningskonferansen - parallelle sesjoner torsdag 16. februar

Klokken 1030-1200.

    ROM

    TITTEL

NAVN

TYPE

TID

U4504
(60 stk)

Inger Merethe Hansen, Gjertrud Kalseth

Paper

30 min

Brit Hanssen, Janne Fauskanger, Nina Helgevold

Paper 30 min
Anne Liv Kaarstad Lie Paper 30/60 min

S5610
(30 stk)

Ingunn Reigstad, Randi Mo Paper 45 min

S5620
(30 stk)

 

Anne Kristin Dahl, Janne Thoralvsdatter Scheie Paper 30 min
 
  • Veiledning som strategi for profesjonalisering
Knut Rune Olsen workshop  45 min

S4502
(50 stk)

Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes Paper 60 min
  • Kan "grubletegninger" være en støtte når lærerutdannere og nyutdannede lærere skal veilede studenter og elever inn i utforskende samtaler?
Janne Madsen Paper

30 min

S6502
(50 stk)

  • Omvendt undervisning og nettstøttet veilederutdanning
Kirsten Sivertsen Worum

Paper

30 min

  • Video som medierende redskap i veiledning
Vivi Nilsen, Torunn Klemp Paper 30 min

S6206
(30 stk)

  • Stillhet, fra ubehagelig til nyttig
Kristin Solli Schøien, Tine Dahlskås Krogen Paper  30 min
  • Veiledning som artefakt i studentaktiv forskning
Anne Grethe Mjøberg Paper 30 min

S6211
(30 stk)

  • Selvrefleksivitet og utvikling av veilederkompetanse - et forskningsprosjekt
Berit Viken Paper 30 min
  • Veiledningssamtalen i et konstruert partnerskap
Rigmor Olsen Paper 30 min

U5110
(50 stk)

  • Personlige og private historier i veiledning
Inger Ulleberg, Kristin Vonheim Workshop 90 min