What is Bayesian Statistic?

Populærvitenskapelig foredrag ved Masoud Vardast, stipendiat på vårt ph.d.-program i markedsføringsledelse.


18 Sep

Praktisk informasjon

Masoud skal i dette innlegget snakke litt om bayesiansk statistikk og tekning – hva er det? Og hvordan kan vi bruke det i dagliglivet?

Foredraget «What is Bayesian Statistic?» med stipendiat Masoud Vardast, er ett av to populærvitenskapelige foredrag mellom 11.45 og 12.30 denne dagen:

  • What is Bayesian Statistic? ved Masoud Vardast, stipendiat på vårt ph.d.-program i markedsføringsledelse
     
  • Regnskapsmanipulering – illustrert ved noen norske regnskapsskandaler, ved Tonny Stenheim, professor i bedriftsøkonomisk analyse  

Forskere ved campus Ringerike strekker seg for å gjøre forskningen sin tilgjengelig for et bredt publikum. Bli med på en serie kjappe og høyst relevante foredrag. Serien tilbyr to til tre foredrag mandag 16., tirsdag 17., onsdag 18. og fredag 20. september.