• Aktuelt
  • EU-millioner til forskning på mer bærekraftig landbruk

EU-millioner til forskning på mer bærekraftig landbruk

Instituttleder Live Semb Vestgarden og forsker Mona Sæbø Støren foran USN, campus Bø
JORDBÆRFORSKNING: Instituttleder Live Semb Vestgarden (til venstre) og forsker Mona Sæbø Støren gleder seg over å få med forskningspartner Standard Bio i EU-prosjektet som skal gi mer miljøvennlige plantevernmidler. Kopirett: USN

Plantevernmidler som brukes i dag er effektive i bekjempelse av skadedyr, men skadelig for det biologisk mangfold. USN har sammen med en rekke partnere fått 70 millioner kroner til forskning på miljøvennlige alternativer til plantevernmidler.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Bø-bedriften Standard Bio har fått tilsammen 10,5 millioner fra EUs Horizon CL4 2023 Resilience 01-34. Sammen med Sintef Industri utgjør vi den norske delen av et stort europeisk forskningsprosjekt. Prosjektet har fått navnet BioBive.

Målet med prosjektet er å utvikle gode, miljøvennlige og lønnsomme alternativer til plantevernmidler i jordbruket.

Førsteamanuensis og forsker Mona Sæbø Støren er hovedansvarlig for forskningsprosjektet ved USN. Hun forteller at plantevernmidler som brukes i dag er effektive i bekjempelsen av skadedyr, men også skadelig for bier, insekter og annet biologisk mangfold.

– Vi har fått midler til å forske på om naturlige stoffer i brunalger, i kombinasjon med biokull, kan være et mer bærekraftig alternativ til sprøytemidler, forklarer hun.

Miljøvennlige og lønnsomme plantevernmidler

Det naturlige stoffet fra brunalgene kalles Phlorotanniner. Sintef Industri skal framstille tanninene fra brunalger, mens Standard Bio skal blande tanninene med sitt biokull. Forskerne ved USN skal ha ansvar testing av produktene i Norge.

Mona Sæbø Støren forsker på DNA, og hun har lenge brukt DNA-analyser til å undersøke mikrober som lever i jord og på planter. I BioBive skal hun bruke DNA-analyser for å se effekter av miksen av biokull og  phlorotanniner, både på mikroorganismer og på selve planten. 

– BioBIVE skal finne innovative produkter som reduserer bruken av fossile materialer og plantevernmidler. Stoffene som brukes i produktet er naturlige, og produktene selv er biologisk nedbrytbare. Alt skal testes i reelle case-studier, for ulike vekster, produksjonssystemer og ulike klimatiske forhold. Forsøk med jordbær, tomater og gulrøtter skal gjennomføres i de ulike partnerlandene, spredt over hele Europa, forteller Mona Sæbø Støren.

I første omgang skal det gjennomføres teststudier i nærområdet til campus Bø. Forskerne har allerede vært i kontakt med lokale aktører. Forskningspartnerne i Norge er valgt ut til å gjennomføre forsøk på jordbær, i fuktige områder uten vanningsanlegg. Når teststudiene er gjennomført, rulles forskningsprosjektet ut i stor skala. Det gjøres i samarbeid med jordbærdyrkere på Vestlandet.  

Fruktbart samarbeid med næringslivet

Mona Sæbø Støren har tidligere hatt en deltidsforskningsstilling hos samarbeidspartneren Standard Bio, og vet hva som kreves for at forskning skal gi resultater som næringslivet kan bruke: 

– For næringslivet er økonomisk bærekraft en viktig forutsetning. Selv om det kan være utfordrende, er det også svært givende da det øker sannsynligheten for at positive resultater faktisk kan iverksettes. Når vi oppnår gode resultater i slike forskningsprosjekter, gir det oss større trygghet for at det vi forsker på, faktisk vil komme til nytte.

Samarbeidet mellom USN og Standard Bio har tidligere resultert i både regionale og nasjonale forskningsprosjekter. Nå gleder Sæbø Støren seg til å ha med Standard Bio på dette store, internasjonale forskningsprosjektet:   

– Det er både gøy og inspirerende å delta i denne typen internasjonale nettverk. Vi jobber sammen med kremen av forsker i Europa. Det gagner oss og ikke minst bedriftene vi jobber sammen med.

NYE SAMARBEID: Nestleder Walter Akre ved Standard Bio og USN-forsker Mona Sænø Søren vil fortsette å jobbe sammen for å utvikle bærekraftige biokullprodukter for jord og dyr.

Walter Aker er nestleder i Standard Bio. Han forteller at forskningssamarbeidet med USN har resultert i flere bærekraftige biokullprodukter for jord og dyr.

– Fordi vi har jobbet så tett sammen med USN i en årrekke, har vi kunnet ta på oss større og større prosjekter. BIOBive er et godt eksempel. Dette prosjektet gir oss en unik mulighet til å jobbe sammen internasjonalt og teste i stor skala det vi vanligvis må gjøre i mindre laboratorieforsøk, forklarer han.

Aker mener også at samarbeidet vil bidra til å utvide markedene og produktutvalget for bruk av biokull. Dette er avgjørende for at Standard Bio skal kunne fortsette å utvikle sine produkter og øke sin markedsandeler. 

LES OGSÅ: Nytt materiale skal fange og drepe mikrober

Regionalt forankret, internasjonalt anerkjent

Det er forskere ved Institutt for natur, helse og miljø, campus Bø som har søkt og fått midler fra EU. 

Live Semb Vestgarden leder instituttet og er veldig glad for forskningsmidler til både instituttet og samarbeidspartner Standard Bio. Live sier at instituttet neppe ville fått denne store bevilgningen uten det gode samarbeidet med lokale partnere:

– USNs visjon er å være regionalt forankret og internasjonalt anerkjent. Forskere ved instituttet har oppnådd gode resultater i samarbeidet med Standard Bio. Dette regionale samarbeidet gjør oss nå til en aktuell partner i et stort, internasjonalt forskningsprosjekt. 

Mona Sæbø Støren og Live Semb Vestgarden mener BioBIVE-prosjektet er en god mulighet til å fremme et mer bærekraftig landbruk i Europa, ved hjelp av et tverrfaglig, internasjonalt samarbeid mellom materialingeniører, dataeksperter, kjemikere, andre forskere og ikke minst industri og annet næringsliv knyttet til jordbruket.

LES OGSÅ: Fem prosjekter kobler forskning og regionalt næringsliv

EU-flagg

 

Dette prosjektet har mottatt midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon Europe under Grant Agreement nr. 101130442.

EU-Prosjektet skal bidra til å redusere miljøfotavtrykket fra landbrukskjemikalier, reversere tap av biologisk mangfold og en mer bærekraftig matproduksjon. 

Det er 16 partnere i prosjektet USN er med i. De er fra 6 ulike land, 8 fra industrien, 5 fra forskningssenter og 3 fra universitet). Prosjektet er ledet av Universidad de León i Spania. Prosjektet går over fire år. 

Biokull

Biokull lages av biomasse som halm og trevirke. Det er et materiale som er rikt på karbon og med et høyt flateareal. Det gir stor kapasitet for overføring av elektroner og næring, slik at biokull kan bidra til å styrke helse for jord, planter, og dyr.

Phlorotanniner

Phlorotanniner er såkalte sekundære metabolitter, eller stoffskifteprodukter. De utgjør et naturlig forsvar mot parasitter og sykdommer og finnes i vanlige brunalger som blæretang, sagtang og grisetang. Tangen er mulig å dyrke langs kysten.

 

EU Horizon

EU Horizon er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med en ramme på nær 100 milliarder Euro. 35 prosent av budsjettet skal gå til forskningsprosjekter som bidrar til det grønn skifte.