• Aktuelt
  • Ingeniørstudenter utredet gondolbane fra campus til toget

Ingeniørstudenter utredet gondolbane fra campus til toget

Et knippe ingeniørstudenter på rekke i helfigur
GONDOLBANE: Rundt sytti ingeniørstudenter har utredet gondolbaneprosjektet fra campus Vestfold på Bakkenteigen til Skoppum stasjon. Her er et knippe av dem. Andreas Aashamar Moldskred (til venstre), Esben Jørgensen, Anders Bjerkengen, Victoria Elise Undhjem, Rikke Cornelia Sulesund, Fredrik Nielsen, Mathias Narum, Ane Margrethe Floberg Flacké og Susanne Rambo Høyer-Dahl. (Foto: An-Magritt Larsen)

Tenk deg å ta en elektrisk gondolbane fra universitetet til togstasjonen. Ingeniørstudenter har undersøkt muligheten for en slik miljøvennlig transportløsning.

Vil Horten få sin egen gondolbane slik Bergen har Ulriksbanen, Rjukan har Krossobanen og Tromsø har Fjellheisen?

Det som er sikkert, er at ingeniørstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har utredet muligheten for å frakte reisende i en gondolbane mellom studiestedet til den nye togstasjonen i vertsbyen.  

Rundt 70 ingeniørstudenter fra disiplinene dataingeniør, maskiningeniør, elekroingeniør og elektronikkingeniør har samarbeidet om gondolbaneprosjektet i emnet «arbeid i tverrfaglige team».

– Et stort og lærerikt prosjekt hvor vi var nødt til å sette oss inn i hverandres spesialkompetanser, stole på at alle leverte og ta ansvar for egne oppgaver i prosjektet. Det er nyttig erfaring å ha med ut i arbeidslivet hvor vi som ingeniører skal jobbe i team for å finne de beste løsningene. Personlig har jeg også lært mye om ledelse, sier prosjektleder Esben Jørgensen, som er ferdig med bachelor til dataingeniør. 

LES OGSÅ: Mest fornøyde ingeniørstudenter i landet

Får erfaring med ekte prosjekt

En gondolbane er en taubane med lukkede vogner som beveger seg langs stål- eller fibertau. Disse brukes ofte i utfordrende terreng, spesielt i fjellområder, og er populære blant turister. 

Ingenirøstudentene ved campus Vestfold har brukt omtrent 3.500 timer på utredningen, og samlet resultatene i en rapport som er levert Horten kommue.

I rapporten peker ingeniørstudentene på at gondolbanen kan erstatte shuttlebuss langs den tre kilometer lange strekningen fra Bakkenteigen til den nye togtasjonen, som bygges på Viulsrød litt sør for Skoppum.

Illustrasjon av rød gondolvogn

Vognene skal være store nok til å frakte rundt tretti personer som kan ha med både barnevogner og sykler, og anlegget skal være universelt utformet.

– Hensikten med å etablere en elektrisk taubane mellom universitetet og togstasjonen, er å forbedre tilgjengeligheten til campus og redusere miljøpåvirkningen. Vi har fått brukt kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom tre år på ingeniørstudiet, forteller prosjektlederen.

Til å lose prosjektet i havn, har han hatt god hjelp av medstudenter med ansvar for hver sin gruppe av ingeniørstudenter. 

– Å være med på et slikt prosjekt, er verdifullt å ha på CVen. Vi har fått god erfaring med å samarbeide med ingeniører innen andre fagfelt, og god innsikt i hvordan bruke vår egen kompense i praksis, forteller Victoria Elise Undhjem, som har ledet gruppen med dataingeniører.

LES OGSÅ: 5 ulike veier for å bli ingeniør

Bratt læringskurve

I prosjektet har ingeniørstudentene blant annet beregnet energibehovet for driften av gondolbanen, estimert prisen og undersøkt ulike alternativer for plassering og valg av transformator. Sikkerheten har også vært et sentralt punkt gjennom hele prosjektforløpet.

Fagansvarlig Truls Arne Frednes roser arbeidet til ingeniørstudentene. 

– Jeg er stolt av det de har fått til. Ved å utforske innovative teknologier og sikkerhetsstrategier, setter ingeniørstudentene standarder for fremtidige transportløsninger og demonstrerer viktigheten av helhetlig planlegging og analyse i ingeniørprosjekter, sier Frednes.

Bilde av kartet med uthevet linje der traseen for gondolbanen er tenkt

Studentene har utført alt selv, inkludert ledelse, og levert rapporten innenfor et kort tidsvindu.

– Læringskurven har vært bratt. Studentene har vært nødt til å sette seg inn i hverandres begrepsapparat og arbeidsmetodikk, og jobbe som om de er erfarne ingeniører, hvilket de ikke er, sier Frednes.

Nå håper han Horten-politikerne vil studere utredningen fra studentene.

– En tilsvarende utredning ville kostet flere millioner dersom den var utført av et konsulentselskap. Studentrapporten legger et grunnlag for ytterligere forskning og undersøkelser, sier Frednes. 

LES OGSÅ: Gode jobbutsikter for ingeniører

Prosjekt gondolbane

  • Rundt 70 ingeniørstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, har i ingeniøremnet «arbeid i tverrfaglige team» utredet muligheten for en gondolbane for reisende mellom campus og togstasjonen. 
  • En gondolbane er en taubane med lukkede vogner som beveger seg langs stål- eller fibertau.
  • Den tre kilometer lange traseen foreslås fra studentboligene sør på Bakkenteigen til den nye togstasjonen som bygges på Skoppum.
  • Anslått totalkostnad for byggingen på 95-120 millioner kroner foreslås finansiert som spleiselag mellom stat, fylke og kommune.
  • Studentrapporten fremhever at kunstig intelligens kan bidra til å effektivisere gondolbanen. Videre at intelligent videoanalyse kan benyttes i flere sammenhenger som «gjenkjenne unormal aktivitet».
  • Konklusjonen i rapporten sier at «gondolbanen representerer et skritt mot grønne transportsystemer» og at «ytterligere forskning og undersøkelser kreves».