Koronaviruset: Informasjon for ansatte og studenter

Koronaviruset - bilde

USN følger nå en timeplan med både digital undervisning og undervisning på campus for grupper av studenter. Campusene er åpne for ansatte og studenter. Husk smittevernreglene når du er på campus.


I samsvar med de nasjonale retningslinjene som gjelder fra 23. februar er det både undervisning på campus og digital undervisning. 

Vi følger fortløpende med på utviklingen av situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene.  Dette er det viktigste du som student/ansatt kan gjøre:

 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Hold avstand til andre, også i fellesområder som korridorer, kantiner osv.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Møter bør være digitale i størst mulig grad.
 • Unngå å reise mellom campusene hvis det ikke er helt nødvendig.

Aktuelt

keyboard_backspace USNs retningslinjer i forbindelse med koronautbruddet

På campus 

Undervisning

Studere eller jobbe hjemmefra

Beredskapsgruppe

 • Infrastrukturdirektør Gro Bratsberg (beredskapsleder)
 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug (nestleder)
 • Beredskapskoordinator Bjørnulf Stokvik
 • Kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud
 • Studiedirektør Vibeke Bredahl
 • Hovedverneombud Anette Norheim Fredly
 • Tillitsvalgt Øyvind Reidar Bakke Reier
 • Studentleder Karoline Lie
 • SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge), ved behov
 • Viserektor for forskning, Heidi Kristin Ormstad, ved behov
 • Rektor Petter Aasen, ved behov

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen svarer på spørsmål fra ansatte og studenter på e-postadressen korona@usn.no

Arbeidsgruppen ledes av Ingrid K. Reitan og består for øvrig av Inger Lene Solheim, Terje D. Jacobsen og Tone-Beth Strandborg.

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen besvares av Bjørnulf Stokvik, Ingrid Reitan, Merete Varpe og Inger Lene Solheim. Telefonen er betjent hele døgnet. Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner da det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste leder.

Logg

Logg over de mest vesentlige endringene vi gjør i forbindelse med smittehåndtering av koronaviruset finner du her.