Koronaviruset: Informasjon for ansatte og studenter

Koronaviruset - bilde

Alle innenlands koronarestriksjoner er opphevet.


Alle innenlands koronarestriksjoner ble opphevet fra lørdag 25. september. De viktigste endringene er at avstandskravet er opphevet i alle situasjoner, og at det ikke lenger er begrensninger på antall personer som kan samles til et arrangement. Vi har nå en normal hverdag, men med økt beredskap.

Selv om restriksjonene oppheves, er ikke pandemien helt over. Samfunnet må fortsatt ha beredskap for å hindre smitte.

Disse kravene gjelder fortsatt:

 • God håndhygiene.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg. Dette gjelder også vaksinerte.  
 • Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre.
 • Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
 • Det er fortsatt noen restriksjoner for utenlandsreiser. 

 

For ytterligere informasjon, se regjeringens hjemmesider

Aktuelt

På campus

Undervisning

Studere eller jobbe hjemmefra

Beredskapsgruppe

 • Infrastrukturdirektør Gro Bratsberg (beredskapsleder)
 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug (nestleder)
 • Beredskapskoordinator Bjørnulf Stokvik
 • Kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud
 • Studiedirektør Vibeke Bredahl
 • Hovedverneombud Anette Norheim Fredly
 • Tillitsvalgt Øyvind Reidar Bakke Reier
 • Studentleder Victor Simonsen
 • SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge), ved behov
 • Viserektor for forskning, Heidi Kristin Ormstad, ved behov
 • Rektor Petter Aasen, ved behov

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen svarer på spørsmål fra ansatte og studenter på e-postadressen korona@usn.no

Arbeidsgruppen ledes av Ingrid K. Reitan og består for øvrig av Inger Lene Solheim, Terje D. Jacobsen og Tone-Beth Strandborg.

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen besvares av Bjørnulf Stokvik, Ingrid Reitan, Merete Varpe og Inger Lene Solheim. Telefonen er betjent hele døgnet. Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner da det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste leder.

Logg

Logg over de mest vesentlige endringene vi gjør i forbindelse med smittehåndtering av koronaviruset finner du her.