Koronaviruset: Informasjon for ansatte og studenter

Koronaviruset - bilde

USNs campuser er fortsatt åpne. Smittevernsreglene må følges, og hver enkelt ansatt og student må bidra for å stoppe spredningen av koronasmitte. På denne siden finner du informasjon og rutiner som ansatte og studenter oppfordres til å følge i studiehverdagen.


USN følger fortløpende med på utviklingen av situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene. Dette er det viktigste du som student/ansatt kan gjøre:

 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Hold avstand til andre, også i fellesområder som kantiner osv.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Følg lokale anvisninger, for eksempel når du skal inn eller ut av auditorier.

Aktuelt

keyboard_backspace USNs retningslinjer i forbindelse med koronautbruddet

På campus 

Undervisning

Studere eller jobbe hjemmefra

Beredskapsgruppe

 • Johnny Thorsen, beredskapsleder
 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug (nestleder)
 • Infrastrukturdirektør Gro Bratsberg
 • Beredskapskoordinator Bjørnulf Stokvik
 • Kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud
 • Studiedirektør Vibeke Bredahl
 • Hovedverneombud Anette Norheim Fredly
 • Tillitsvalgt Øyvind Reidar Bakke Reier
 • Studentleder Karoline Lie
 • SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge), ved behov
 • Viserektor for forskning, Heidi Kristin Ormstad, ved behov
 • Rektor Petter Aasen, ved behov

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen svarer på spørsmål fra ansatte og studenter på e-postadressen korona@usn.no

Arbeidsgruppen ledes av Bjørnulf Stokvik og består forørvrig av Inger Lene Solheim, Solbjørg Oldre, Ingrid K Reitan, Terje D. Jacobsen og Tone-Beth Strandborg. 

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen besvares av Johnny Thorsen, Bjørnulf Stokvik, Elisabeth E Borhaug og Christian Brørs. Telefonen er betjent hele døgnet. Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner da det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste leder.

Logg

Logg over de mest vesentlige endringene vi gjør i forbindelse med smittehåndtering av koronaviruset finner du her.