Koronaviruset: Informasjon for ansatte og studenter

Koronaviruset - bilde

Nasjonale smittevernregler gjelder på alle campuser.


Smittepresset er nå lavere i vår region, og nasjonale smitteverntiltak gjelder på alle campusene. USN vil oppdatere retningslinjer for tilstedeværelse i tråd med nasjonale og lokale råd og vedtak. Ny informasjon kommer før studiestart i august. 

Ansatte kan om ønskelig arbeide på campus i sommer. Smittevernsreglene må følges. 

 

Aktuelt

 

Retningslinjer i forbindelse med koronautbruddet

På campus

Undervisning

Studere eller jobbe hjemmefra

Beredskapsgruppe

 • Infrastrukturdirektør Gro Bratsberg (beredskapsleder)
 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug (nestleder)
 • Beredskapskoordinator Bjørnulf Stokvik
 • Kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud
 • Studiedirektør Vibeke Bredahl
 • Hovedverneombud Anette Norheim Fredly
 • Tillitsvalgt Øyvind Reidar Bakke Reier
 • Studentleder Karoline Lie
 • SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge), ved behov
 • Viserektor for forskning, Heidi Kristin Ormstad, ved behov
 • Rektor Petter Aasen, ved behov

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen svarer på spørsmål fra ansatte og studenter på e-postadressen korona@usn.no

Arbeidsgruppen ledes av Ingrid K. Reitan og består for øvrig av Inger Lene Solheim, Terje D. Jacobsen og Tone-Beth Strandborg.

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen besvares av Bjørnulf Stokvik, Ingrid Reitan, Merete Varpe og Inger Lene Solheim. Telefonen er betjent hele døgnet. Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner da det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste leder.

Logg

Logg over de mest vesentlige endringene vi gjør i forbindelse med smittehåndtering av koronaviruset finner du her.