Koronaviruset: Informasjon for ansatte og studenter

Koronaviruset - bilde

Det er ulike lokale restriksjoner som gjelder i våre vertskommuner, og derfor må vi ha ulik praksis på campusene. Her kan du se hva som gjelder på din campus.


Campus Drammen
Drammen kommune er på nivå 5B i Covid-19-forskriften. Regjeringen har besluttet at dette gjelder til og med 21. mai. 

Biblioteker og lesesaler er åpne for studentene, og det er tillatt med ordinær undervisning for grupper på inntil 10 personer. I tillegg kan læringsaktiviteter som er avgjørende for studieprogresjonen og som ikke kan gjøres digitale, gjennomføres på campus. Studenter som skal møte fram på campus får informasjon i Canvas. Ansatte skal fortsatt arbeide på hjemmekontor hvis det er praktisk mulig. 

Drammen kommune tilbyr korona-tester (hurtingtest) til studenter og ansatte. Hvis du er på campus, bør du ta en koronatest minst en gang i uken. Teststasjonen ligger i første etasje i Papirbredden 1, og er åpen kl. 12.30-14.30 mandag til fredag, foreløpig ut uke 20 (til og med fredag 22. mai). Testen er gratis. 

 

Campus Porsgrunn

Det er igjen innført lokale restriksjoner i Grenland. Porsgrunn kommune er på nivå 5B fra og med mandag 10. mai til og med tirsdag 25. mai. Disse bestemmelsene gjelder på Campus Porsgrunn i den samme perioden:

 • Campus er stengt for undervisning og veiledning. All undervisning og veiledning skal gjennomføres digitalt, med noen få unntak. 
 • Det blir lagt til rette for lesesalsplasser for studenter som har behov for det. Biblioteket er åpent.
 • Ansatte skal arbeide på hjemmekontor hvis det er praktisk mulig. 

Noen aktiviteter kan gjennomføres på campus som planlagt:

 • Undervisning i grupper på maks 10 personer kan gjennomføres. (Ni studenter pluss den som underviser).
 • Skoleeksamener blir gjennomført på campus som planlagt. Studentene vil bli fordelt på flere rom, og sitter med minst to meters avstand til hverandre. Munnbind må brukes når de går til og fra, men kan tas av når studenten sitter på anvist plass. Studenter som er syke eller er i karantene eller ventekarantene og ikke kan møte fram, vil få en ny eksamen senere. De mister ikke et eksamensforsøk hvis sykdom eller karantene er årsak til fraværet.
 • Ferdighetstrening og forsøk som er nødvendig for studieprogresjon og som ikke kan gjennomføres digitalt, kan gjøres på campus.

 

Campus Vestfold, Kongsberg og Ringerike
I disse kommunene gjelder de nasjonale smitteverntiltakene. Campus er åpen for studenter. Det blir fremover lagt til rette for noe mer faglig aktivitet på campus i de ulike studieprogrammene, og studentene vil få informasjon i Canvas. 

Ansatte skal arbeide på hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, men det vil alltid være noen ansatte som må utføre oppgaver på campus. 

Porsgrunn kommune har vedtatt en lokal forskrift som påbyr alle å bruke munnbind innendørs i offentlige rom, og flere andre kommuner anbefaler det samme. Studenter og ansatte som oppholder seg på Campus Porsgrunn må bruke munnbind når de går mellom ulike deler av campus, og i situasjoner der det kan være vanskelig å holde god nok avstand. Det er ikke nødvendig å ha på munnbind på eget kontor, i møte- eller grupperom eller i forelesningssaler der man sitter stille og holder minst en meter avstand.

 

Campus Rauland, Bø og Notodden
I disse kommunene gjelder de nasjonale bestemmelsene. Studentene kan være til stede på campus, og fysisk undervisning i kan gjennomføres med smitteverntiltak. Undervisningen følger den timeplanen som opprinnelig ble lagt for vårsemesteret. Biblioteker og lesesaler er åpne.

 

Hjemmekontor 
Ansatte på alle campuser skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Møter gjennomføres digitalt. Reiser mellom campusene skal unngås. 

 

Samlingsbaserte utdanninger
Samlingsbaserte utdanninger skal planlegges som digitale ut vårsemesteret, så langt det lar seg gjøre. Hvis det er nødvendig at studentene møter på campus for å opprettholde studieprogresjon (ferdighetstrening, lab eller verksted), så gjelder samme reglene for samlingsbaserte studier som for andre studier på den aktuelle campusen.

Aktuelt

 

Retningslinjer i forbindelse med koronautbruddet

På campus

Undervisning

Studere eller jobbe hjemmefra

Beredskapsgruppe

 • Infrastrukturdirektør Gro Bratsberg (beredskapsleder)
 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug (nestleder)
 • Beredskapskoordinator Bjørnulf Stokvik
 • Kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud
 • Studiedirektør Vibeke Bredahl
 • Hovedverneombud Anette Norheim Fredly
 • Tillitsvalgt Øyvind Reidar Bakke Reier
 • Studentleder Karoline Lie
 • SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge), ved behov
 • Viserektor for forskning, Heidi Kristin Ormstad, ved behov
 • Rektor Petter Aasen, ved behov

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen svarer på spørsmål fra ansatte og studenter på e-postadressen korona@usn.no

Arbeidsgruppen ledes av Ingrid K. Reitan og består for øvrig av Inger Lene Solheim, Terje D. Jacobsen og Tone-Beth Strandborg.

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen besvares av Bjørnulf Stokvik, Ingrid Reitan, Merete Varpe og Inger Lene Solheim. Telefonen er betjent hele døgnet. Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner da det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste leder.

Logg

Logg over de mest vesentlige endringene vi gjør i forbindelse med smittehåndtering av koronaviruset finner du her.