Koronaviruset: Informasjon for ansatte og studenter

Koronaviruset - bilde

Fra mandag 24. januar blir det fysisk undervisning på campusbaserte studier.


Regjeringen har opphevet kravet om digital undervisning på universitetene.

USN vil tilby mer undervisning på campus fra mandag 24. januar.  Studenter bes om å følge med på timeplanen, der står det når det er undervisning på campus. 

Nasjonale helsemyndigheter sier at vi må forvente høyt sykefravær de kommende ukene, og derfor har USN lagt opp til at undervisning på campusbaserte studieprogram kan bli streamet dersom det er praktisk mulig og faglig gjennomførbart. Hvis du er syk, i karantene eller av andre grunner ikke kan møte fram på campus, kan du følge undervisningen digitalt.

Vi arbeider nå med å få streamingutstyr på plass i alle undervisningsrom fra 24. januar, men det kan bli noen forsinkelser. Vi ber om at dere har litt tålmodighet hvis ikke alt fungerer fra start. Streamingen er en nødløsning for campusbaserte studieprogram som kan bidra til å ivareta studentenes studieprogresjon i den situasjonen vi befinner oss i, og vil ikke være et fullverdig digitalt tilbud.

Campusene er åpne. Det gjelder også spisesteder, treningsrom osv. som har vært stengt den siste tiden. 

Smittevernregler på campus: 

  • Hold minst en meter avstand til andre hvis det er mulig.
  • Bruk gjerne munnbind når du går ut og inn av forelesninger, og i andre situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. 
  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.

USN oppfordrer studenter og ansatte til å takke ja til vaksiner, laste ned og bruke smittestopp-appen på telefonen og følge myndighetenes smittevernråd. 

Hurtigtester på campus

Studenter og ansatte som oppholder seg på campus blir oppfordret til å teste seg regelmessig, det vil si to ganger i uka, selv om de ikke har symptomer. Du behøver ikke å teste deg hvis du hatt covid-sykdom de siste tre månedene, eller hvis du har fått andre vaksinedose for mindre enn tre måneder siden. Hvis du har fått tre vaksinedoser, behøver du heller ikke å teste deg.

Henvend deg i servicetorget hvis du trenger en hurtigtest. 

Hva gjør du hvis testen er positiv?

Studenter:
Hvis du tester positivt for korona, uansett av testmetode, må du må i isolasjon. Du skal også varsle nærkontaktene dine, det vil si de du bor sammen med eller har tilsvarende nærkontakt med. Hvis du har vært på campus de siste 48 timene, kan du melde fra til programkoordinator eller studieveileder som kan varsler medstudenter som kan ha blitt utsatt for smitte. 

Ansatte:
Ansatte som tester positivt for korona, uansett testmetode, er pålagt isolasjon og skal selv varsle sine nærkontakter. Du kan også varsle din nærmeste leder. 

Meld fra i smitteappen!
Hvis du tar en test på kommunens teststasjon får påvist korona, oppfordres du til å melde fra i appen Smittestopp. 

Les mer om testing, isolasjon, karantene og smitteråd hos FHI.

Praksis

Studenter som er i praksis må følge reglene som gjelder på praksisstedet for testing, munnbind og andre smittevernregler. 

Hjemmekontor og digitale møter

Ansatte skal arbeide hjemmefra dersom det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Når flere studenter skal ha fysisk undervisning, må også flere ansatte møte på jobb, selv om hovedregelen fortsatt er hjemmekontor.

Møter og andre samlinger bør helst gjennomføres digitalt. Hvis det er nødvendig og viktig, kan fysiske møter og samlinger gjennomføres. Hvis det arrangeres fysiske møter, skal det være mulig å delta digitalt for de som må være hjemme pga. sykdom, karantene eller andre grunner. Reisevirksomhet mellom campusene bør begrenses.

På campus

Undervisning

Studere eller jobbe hjemmefra

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen besvares av Laila Gustavsen, Ingrid Reitan, Merete Varpe og Inger Lene Solheim. Telefonen er betjent hele døgnet. Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner da det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste leder.

Arbeidsgrupper

Logg

Logg over de mest vesentlige endringene vi gjør i forbindelse med smittehåndtering av koronaviruset finner du her.