Oversikten blir ikke lenger oppdatert

Fra semesterstart høsten 2021 vil vi ikke lenger publisere informasjon om hvert enkelt smittetilfelle blant studenter og ansatte.


Norge er i ferd med å gjenåpne etter pandemien, og rutinene rundt smittesporing, testing og karantene er endret. USN vil derfor ikke lenger oppdatere oversikten over smittetilfeller. Vi vil fortsette å bistå kommunenenes smittesporingsteam med å varsle studenter og ansatte som kan ha vært utsatt for smitterisiko på campus. 

Oversikten blir ikke lenger oppdatert. 

Fredag 4. juni

En student på campus Porsgrunn er smittet av koronavirus. Personen var på campus onsdag 2. juni. Nærkontakter er varslet og smittesporingen er avsluttet.

Mandag 24. mai

Det er et større utbrudd av koronasmitte i studentmiljøet i Bø. USN og Midt-Telemark kommune samarbeider om smittesporing og tiltak for å stoppe videre smittespredning. 

Fredag 14.mai 

En ansatt på campus Notodden er smittet av koronavirus. 

Dersom du har vært innom biblioteket pa campus Notodden mandag 10.mai eller tirsdag 11.mai frem til klokka 13.00, vær spesielt oppmerksom på symptomer og test deg om du får symptomer på luftveisinfeksjon. 

En ansatt på campus Bø er smittet av koronavirus. Vedkommende var på campus tirsdag 11. mai. Alle nærkontakter er varslet og smittesporingen er avsluttet.


Onsdag 12. mai

En student på campus Drammen er smittet av koronavirus. Personen var på campus fredag 7. mai. Nærkontakter er varslet.

En student på campus Bø er også smittet. Personen var på campus torsdag 6. mai. Smittesporingen er avsluttet og nærkontakter varslet.  

Fredag 7. mai

En student på campus Kongsberg er smittet av koronavirus. Personen er nærkontakt til studenten som ble meldt smittet 4. mai. Alle nærkontakter er varslet.

Onsdag 4. mai

En student på dataingeniørstudiet på campus Kongsberg er smittet av koronavirus. Personen var på campus fredag 30. april og mandag 3. mai. Nærkontakter er varslet av kommunens helsetjeneste. 

Søndag 14. mars

En student på campus Kongsberg er smittet av koronavirus.  Nærkontakter blir kontaktet.

Torsdag 11. mars

En student på Campus Ringerike og en student i Drammen er smittet av koronavirus. Nærkontakter er varslet. Ringeriketilfellet har tilknytning til smittetilfeller tidligere i uken. 

Tirsdag 9. mars

En student på Campus Ringerike og en student i Vestfold er smittet av koronavirus. Nærkontakter er varslet og har gått i karantene.

Mandag 8. mars

En ansatt på Campus Vestfold er smittet av koronavirus. Nærkontakter er varslet. 

Fredag 5. mars

To studenter på Campus Ringerike og en på Campus Vestfold er smittet av koronavirus. Nærkontakter er varslet. 

Torsdag 4. mars

En ansatt på Campus Vestfold er bekreftet smittet av koronaviruset. Det er ingen nærkontakter på campus. 

Onsdag 3. februar

En student på dataingeniør-studiet på Kongsberg er bekreftet smittet av korona. Personen var tilstede på forelesning mandag 1. februar. Smittesporingen er avsluttet, og tre studenter som regnes som nærkontakter, er bedt om å gå i karantene. 

Fredag 18. desember

En sykepleierstudent i Porsgrunn har testet positiv på covid19. Studenten var på campus på mandag.  USN er ikke blitt kontaktet for bistand til smittesporing. 

Torsdag 17. desember

En sykepleierstudent i Porsgrunn har testet positivt på covid19. Studenten har vært på campus mandag og tirsdag. Nærkontakter er blitt kontaktet og smittesporing er avsluttet.

Onsdag 9. desember

En masterstudent i kroppsøving, idrett og friluftsliv på Campus Bø er bekreftet smittet av covid-19. Personen var tilstede på campus mandag 7. desember, men deltok ikke i undervisning. Et lite antall studenter som er definert som nærkontakter, er satt i karantene. Smittesporingen er avsluttet. 

Tirsdag 1. desember

Tre barnevernsstudenter har testet positivt på Covid-19 ved campus Porsgrunn. Kun en av disse har hatt nærkontakter på campus. Nærkontaktene til den smittede er kontaktet og smittesporingen er avsluttet.

Onsdag 25. november

En ansatt på campus Kongsberg har fått påvist koronasmitte. Den ansatte var på campus 17.-19. november. De som regnes som nærkontakter er eller vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam og bedt om å gå i karantene. 

Lørdag 21. november

En tekstilstudent på Notodden er bekreftet smittet i dag. Studenten var sist tilstede på campus tirsdag 17. november. Medstudenter har fått beskjed og blir kontaktet av kommunens smittesporingsteam. 

Tirsdag 17. november

En jus-student på Ringerike er bekreftet smittet av korona. Studenten var tilstede på campus onsdag 11. november. Smittesporingen er avsluttet, og de som regnes som nærkontakter har fått beskjed om å gå i karantene. 

Mandag 16. november

En ansatt på Campus Drammen er bekreftet smittet. Alle nærkontakter er informert og bedt om å gå i karantene. 

Oppdatering 18. november: USN er kjent med at en student også er smittet. Det er en sammenheng mellom disse to tilfellene på Campus Drammen.

Hvis vi skal klare å stoppe smittespredningen, må alle som har symptomer ta en koronatest. Du kan ha fått covid-19 selv om du ikke vet om at du har vært sammen med noen som er syke. Du kan smitte andre selv om symptomene dine er veldig milde. 

Les om  symptomer og testing på helsenorge.no

Her kan du korona-teste deg

Lørdag 14. november

En student på ingeniørstudiet på Campus Porsgrunn er smittet av korona. Nærkontakter av studenten har fått informasjon om at de bør gå i karantene.  

Onsdag 11. november

Det er en stor smitteøkning blant studenter på Campus Kongsberg. USN samarbeider med Kongsberg kommune om smittesporing. Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mange studenter som er smittet i dette utbruddet. 

Tirsdag 10. november

Det er nå kjent at ytterligere to studenter på optiometri og to ingeniørstudenter tilhørende på Campus Kongsberg er smittet av korona. 

Oppdatering kl. 22.00: En student på bachelor i forretningsjus og økonomi på Campus Ringerike er bekreftet smittet. Smittesporingsarbeidet er avsluttet og nærkontakter er kontaktet og bedt om å gå i karantene. 

Mandag 9. november

En ingeniørstudent på Campus Kongsberg er bekreftet smittet av koronaviruset. Dette tilfellet har sammenheng med de to optometristudentene som vi meldte om i på onsdag og lørdag. 

Oppdatert kl. 16.30: En student på lektor-programmet på Kongsberg er også bekreftet smittet. 

Lørdag 7. november

En optometristudent på campus Kongsberg er smittet av korona. Dette er en nærkontakt av studenten som vi meldte om 4. november. 

Onsdag 4. november

En optometristudent på campus Kongsberg er smittet av korona. Tre andre studenter er kontaktet av kommunens smittesporingsteam og bedt om å gå i karantene. Smittesporingen er avsluttet. 

Fredag 30. oktober

En sykepleiestudent på campus Drammen er smittet av korona. Vedkommende er for tiden i praksis, og har ikke vært tilstede på campus i perioden da andre kan ha blitt smittet. 

En deltaker på et samlingsbaser Excecutive Master-studium på Campus Drammen er smittet. Personen var på samling 26. oktober. Et lite antall personer er kontaktet av kommunens smittesporingsteam og bedt om å gå i karantene. 

Oppdatering mandag 2. november: 

Smittesporingen rundt de to tilfellene som ble oppdaget fredag, er nå avsluttet. Seks studenter og fire ansatte har blitt kontaktet av smittesporingsteamet og bedt om å gå i karantene. 

Søndag 25. oktober

To studenter på Campus Vestfold er bekreftet smittet av korona. En en student ved bachelorprogrammet i idrett, ernæring og helse, og en ved bachelorprogrammet i ingeniørfag - produktdesign. Ingen av dem har blitt smittet på campus, og det er ingen sammenheng mellom tilfellene. Studenter eller ansatte som må i karantene vil få beskjed om dette direkte. 

Oppdatering kl. 17.30:

Campus Vestfold: Ytterligere en student ved bachelorprogrammet i ingeniørfag - produktdesign er bekreftet smittet. Det vil si at det i løpet av helgen er tre smittetilfeller på Campus Vestfold. Arbeidet med å kartlegge nærkontakter er nå avsluttet, og nærkontaktene har gått i karantene. 

Campus Ringerike: Arbeidet med å kartlegge og kontakte nærkontakter av den smittede er  avsluttet. Nærkontaktene har gått i karantene. 

Hvem er nærkontakter: 

Folkehelseinstituttet opplyser at man regnes som «nærkontakt» hvis  

  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt) OG kontakten har vært: 
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret. 

Oppdatering kl. 21.30:

En andreårsstudent ved grunnskolelærerutdanningen ved Campus Drammen er bekreftet smittet av korona. Personen er for tiden i praksis, og har ikke vært tilstede på campus i perioden da andre kan ha blitt smittet. 

Lørdag 24. oktober

En ansatt på Campus Ringerike er bekreftet smittet av korona. USN ble kjent med smittetilfellet fredag kveld. Arbeid med smittesporing er avsluttet. 

Oppdatering mandag 2. november: Karanteneperioden er avsluttet for de som ble bedt om å gå i karantene. Ingen av dem har blitt syke. 

Onsdag 15. oktober

En student tilhørende Campus Vestfold er bekreftet smittet av korona. Studenten tar en deltidsutdanning og har ikke vært på forelesninger i perioden da personen kan ha smittet andre. Studenten deltok på en trening i regi av VSIL mandag 11. oktober. De andre som deltok på denne treningen er varslet og satt i karantene. 

Mandag 5. oktober

En student på Campus Porsgrunn er bekreftet smittet av koronavirus. Kommuneoverlegen har vurdert at det ikke er nødvendig å innføre tiltak på campus eller sette andre studenter i karantene som følge av dette. 

Søndag 27. september

To studenter på Campus Drammen og en ansatt på Campus Bø er bekreftet smittet av koronavirus. Det er ikke innført tiltak som berører USNs studenter eller ansatte i noen av disse tilfellene.

Torsdag 24. september

En student på Campus Kongsberg er bekreftet smittet av korona. Det er en kjent sammenheng mellom dette smittetilfellet og det som ble kjent 22. september.

Tirsdag 22. september

En student på Realfagkurs ingeniør (RK-ING) på Kongsberg er smittet av korona. 40 studenter som var på forelesning sammen med smittede studenten 17. september, ble bedt om å gå i karantene fram til 27. september.

To studenter på barnehagelærerutdanningen i Drammen er bekreftet korona-smittet. De to er smittet i forbindelse med et utbrudd i barnehagen der de er i praksis, og har ikke vært tilstede på campus i den perioden da de kan ha smittet andre.