Koronaepidimien: Kontaktinformasjon og hjelp for ansatte, studenter og eksterne

USNs campuser er nå delvis åpne. Ansatte kan arbeide på campus, og studenter som har behov for å være på campus for å opprettholde sin studieprogresjon kan komme tilbake. Det er en forutsetning at smittevernreglene blir overhold.

Kontakt oss

Våre ansatte er fortsatt på jobb,selv om de fleste har hjemmekontor, og du kan få tak i oss på telefon og e-post, selv om campusene er stengt.

Beredskap

Vi har etablert en beredskapsgruppe og en arbeidsgruppe:

  • Johnny Thorsen, leder beredskapsgruppen
  • Bjørnulf Stokvik, leder arbeidsgruppen
  • Beredskapstelefon: 31 00 89 00. Telefonen er betjent hele døgnet. Brukes kun i situasjoner der det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. 

For studenter

Her finner du nyttig informasjon og oppdateringer om alt fra eksamen til bokbestillinger og studielån, til hjelpesider om det å være nettstudent.

For ansatte og stipendiater

USNs ansatte kan nå arbeide på campus, forutsatt at smittevernreglene blir overholdt. Det er laget retningslinjer som sikrer godt smittevern.

For kommende studenter

Det blir studiestart mandag 10. august ved alle campusene våre med unntak av Rauland. Vi vet enda ikke hvordan studiestarten kommer til å bli gjennomført,følg med på studiestartssidene våre.

For helseforetak

Helseforetak, kommuner og omsorgsinstitusjoner kan melde inn behov for bistand fra våre helse- og sosialfagsstudenter.