Kvinners erfaringer med medisinsk abort i hjemmet

Eva Sommerseth

Vil du delta i et forskningsprosjekt der målet er å få mer kunnskap om kvinners erfaringer med medisinsk abort i hjemmet? Vi søker kvinner som har erfaringer med selvbestemt abort før uke 11+6.


Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om prosessen rundt det å abortere hjemme. Vi skal intervjue inntil 20 kvinner om dette. Vårt mål er også å få mer kunnskap om kvinners møte med helsevesenet. Tre av de  som intervjuer er utdannet jordmødre men jobber nå med utdanning av jordmødre. Den fjerde er i siste året av sin jordmorutdanning.

Hva innebærer det for deg å delta?

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Intervjuet vil ta omlag 60 minutter og vil foregå på et sted vi kan sitte uforstyrret og som vi blir enige om.

Hvis du velger å delta tar du kontakt med undertegnede på mail es@usn.no for nærmere avtale eller telefon +47 90895526. Før intervjuet vil du bli bedt om å undertegne et samtykkeerklæring. Intervjuet vil bli tatt opp som lydfil. Det er kun intervjugruppen om har adgang til å høre opptaket.

Alt som sies, er mellom oss. Det skal ikke være mulig å spore noe tilbake til den enkelte kvinne. Forskningsprosjekt er godkjent i REK, Regional komite for  medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 

Datamaterialet vil bli oppbevart på universitetets forskningsserver, innelåst og kryptert. Det vil bli slettet på en gitt dato i avtale med Norsk senter for forskningsdata, NSD.

 

Ansvarlig institusjoner er: Universitetet i Sør-Øst Norge.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Universitetet i Sørøst-Norge
v/Eva Sommerseth,
Epost: es@usn.no .
Telefon 908 95 526.

eller

v/Bente Dahl
Epost: bente.dahl@usn.no
Telefon: 906 26 991

eller

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no)
Telefon 55582117