Mat og helse og musikk

Arbeid med livsmestring. Faglærere i fagene mat og helse og musikk deler sine erfaringer med et tverrfaglig prosjekt ved GLU, UiT .