1060 studenter og ansatte kan beordres til korona-innsats

Illustrasjon: Sykepleiestudenter ved USN i undervisningssituasjon.

Helse- og sosialfagsstudenter på 3. året, studenter på flere av USNs mastergrads- og videreutdanninger, samt ansatte på universitetet med helse- og sosialfaglig bakgrunn kan få ordre om å bidra i koronakrisen. 1. og 2. års studenter som har fått avlyst kommende praksisperioder kan frivillig melde seg til beredskapstjeneste.


Pandemien vi nå gjennomgår, gjør at helse- og sosialpersonell kan bli beordret til tjeneste. Dette er bestemt i helseberedskapsloven, som er en del av beredskapslovgivningen. Loven gir myndighetene adgang til å pålegge tjeneste til alle som er autorisert helse- og sosialpersonell for å sikre at alle som har behov for helse- og omsorgstjenester skal få det.

– Helse- og sosialpersonell har ikke blitt beordret til tjeneste i Norge siden andre verdenskrig. Det er ikke endelig bestemt at helse- og sosialpersonell vil bli beordret under pandemien, men vi må forberede oss på at det kan komme til å skje, sier dekan for Fakultet for helse- og sosialvitenskap Heidi Kapstad


Kunnskapsdepartementet har pålagt alle landets universiteter og høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell til å lage lister med navn, kontaktinformasjon og hvilken kompetanse studenter og ansatte har, og sende listene til Helsedirektoratet.

Dette gjelder studenter som går det tredje året på bachelorutdanningen, og studenter på masternivå og videreutdanning, og ansatte på universitetet som har helse- og sosialfaglig bakgrunn. USN utdanner sykepleiere, vernepleiere, radiografer, barnevernspedagoger og optikere. Alle yrkesgrupper er ønsket der ulike oppgaver venter.

USN leverte sin oversikt til Helsedirektoratet onsdag 18. mars. USN har rundt 560 sisteårsstudenter på bachelorutdanningen, 300 studenter på master og videreutdanninger, samt 200 ansatte med helsefaglig bakgrunn. Det utgjør til sammen 1060 personer. 

Dekan Heidi Kapstad.

Beredskapstjeneste kan erstatte praksis for 1. og 2. års studenter

All praksis som er planlagt for helse- og sosialfagstudenter på 1. og 2. året dette vårsemesteret er avlyst. Noen studentgrupper som allerede var i praksis da «korona-innskrenkningene» ble iverksatt i forrige uke, skal fortsette inntil annen beskjed blir gitt.

Arbeidet studentene gjør i beredskapstjeneste vil i mange tilfeller kunne erstatte ordinær praksis. Denne informasjonen gikk ut til alle studenter denne uken.

– Vi forstår at denne usikkerheten er vanskelig for mange, og at uklarhet om når studentene kan fullføre studiene gjør at det er vanskelig å planlegge framtiden. USN vil gjøre alt vi kan, innenfor lover og forskrifter, for å sikre at studentene våre ikke blir forsinket, sier dekanen. 

 

Studenter på første eller andre årstrinn på en helse- eller sosialfaglig utdanning kan melde seg til beredskapstjeneste, og finner informasjon om hvordan man går frem på læringsplattformen Canvas.

Det må avtales med den aktuelle arbeidsgiveren om vedkommende får betalt for beredskapstjenesten eller ikke. USN vil så langt det er mulig legge til rette for at arbeidet skal kunne godkjennes som praksis, slik at studentene ikke blir forsinket i studieprogresjonen.

Stor pågang etter studenter

Heidi Kapstad, Dekan for Fakultet for Helse og Sosialvitenskap, tror USNs studenter kan være til stor hjelp for helseforetakene og kommunene i en krevende situasjon. 

– Det er en unik mulighet til å lære om samarbeid, krisehåndtering, smittevern med mer. Jeg håper mange helse- og sosialfagsstudenter ønsker å melde seg til beredskapstjeneste, sier Kapstad.

Fakultetet opplever en stor pågang fra kommuner og helseforetak som ønsker å få hjelp av helse og sosialfagsstudenter og har fått opp en nettportal der helse og omsorgsinstitusjoner kan ta kontakt.


 

Hvordan USN studenter skal bidra som helse- og sosialpersonell i pandemien:
 

Studenter på 3. året, master, videreutdanninger og ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn

Studenter som går det tredje året på bachelorutdanningen i sykepleiere, vernepleiere, radiografer, barnevernspedagoger, optometri, studenter på flere av våre mastergrader og videreutdanning og ansatte på universitetet som har helse- og sosialfaglig bakgrunn kan bli beordret til tjeneste for å sikre at alle som har behov for helse- og omsorgshjelp får det.

USN har etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet levert liste med navn på alle studenter til Helsedirektoratet onsdag 18. mars. 1060 studenter og ansatte står på denne listen.


1. og 2. års studenter

Studenter på første eller andre årstrinn på en helse- eller sosialfagligutdanningene som har fått avlyst sine praksisperioder kan melde seg til frivillig beredskapstjeneste. De har fått tilsendt et informasjonsbrev fra USN og finner informasjon om hvordan man går frem i læringsplattformen Canvas.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap jobber med en digital opplæringspakke for studenter som skal ut i beredskapstjeneste for å forberede dem på hva som kan møte dem. USN arbeider for at denne tjenesten kan inngå som praksis.

Ingen studenter er «fristilt» i denne situasjonen. Studenter er fortsatt i utdanningsløpet ved USN og studieplanen skal følges. For de studenter som av ulike grunner ikke kan, eller ønsker å delta i beredskapstjeneste skal USN besørge et likeverdig tilbud digitalt.


Nettportal for helse- og omsorgsinstitusjoner som trenger hjelp

USN opplever stor pågang etter studenter som kan bidra i krisen.

Helseforetak, kommuner, private helse- og omsorgsinstitusjoner kan melde inn behov for bistand fra USNs helse- og sosialfagsstudenter på siden frivilling bistand fra helse- og sosialfagsstudenter hvor .