11 490 har fått tilbud om studieplass

Studiestart ved campus Bø 2016.
Mange nye studenter ventes ved USN til studiestart 2019.

Universitetet i Sørøst-Norge har sendt ut tilbud om studieplass til 7504 søkere gjennom Samordna opptak og 3986 søkere gjennom lokalt opptak. Flere av USNs studier har lange ventelister.


I alt har 11 490 søkere fått tilsendt tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge for studieåret 2019/20 etter årets hovedopptak. 7504 av disse tilbudene er sendt ut til søkere via Samordna opptak (SO), mens 3986 av tilbudene er sendt ut til personer som har søkt gjennom lokalt opptak.

Hele 7611 søkere står på venteliste til et studium ved USN.

- Først vil jeg vil gratulere alle som har fått tilbud ved universitetet vårt, og ønske dem hjertelig velkommen til studiestart i august. Vi er glade for å kunne gi så mange tilbud om studieplass, selv om det er mange som også står på venteliste. Opptakstallene viser at USN står seg godt på sitt andre år som universitet, sier USN-rektor Petter Aasen.
 

Helse- og sosialstudiene har lange ventelister

Sykepleierutdanningene hadde en solid økning i antall søkere denne våren. For første gang er det innført karakterkrav på sykepleie. For å være kvalifisert som søker må man innfri karakterkravet 3 i matematikk og norsk. Det har gjort ventelisten betydelig kortere.

1044 kvalifiserte søkere står på venteliste i år, mens 2981 stod på venteliste til sykepleiestudiet i 2018. Allikevel troner sykepleiestudiet på toppen og er det meste søkte studiet ved USN. Det tilbys både i Drammen, Porsgrunn og Vestfold.

Studiene barnevern (459 på venteliste), vernepleie (672 på venteliste), radiografi (572 på venteliste), optometri (271 på venteliste) – har også lange ventelister.

 

Rift om å bli barnehagelærer

De fire barnehagelærerstudiene ved campusene Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold har alle ventelister og totalt står 669 søkere på venteliste, mens 633 er tilbudt studieplass. Når det gjelder lærerutdanningene er det 424 som har fått tilbud om å studieplass på grunnskolelærere. Det er nokså likt fjoråret da 433 tilbudsbrev gikk ut.

 

Stort volum på økonomifagene

Det er sendt ut 1445 tilbudsbrev til våre studieplasser innen økonomi og administrasjonsfagene, og her er det flere på venteliste i år fremfor i fjor. Blant annet står 314 på venteliste til bachelor i økonomi og ledelse ved campus Drammen.
 

Mange veier til ingeniør

Det er flere veier inn til en ingeniørutdanning ved USN. I tillegg til Samordna opptak henter USN inn halvparten av studentene fra TRES-ordningen og Y-veien der søkningen går lokalt. Gjennom TRES og Y-vei har 517 søkere fått tilbud om studieplass, henholdsvis 326 gjennom TRES og 191 gjennom Y-vei.

Gjennom Samordna opptak sender USN ut 250 tilbud om studieplass til våre ingeniørutdanninger, mot 245 i 2018.

 

Vind i seilene for maritime fag 

Det er kamp om studieplassene på de maritime studiene som tilbys ved campus Vestfold.Totalt står 154 på venteliste til studiene bachelor i skipsfart og logistikk, bachelor i nautikk og bachelor i marinteknisk drift.

 

IT og informasjonssystemer fortsatt populært

IT- studier er populære og det er flere som ønsker å begynne på IT og informasjonssystemer i år. 854 står på venteliste til dette studiet som tilbys i Bø, Ringerike og Vestfold.

 

Estetiske fag og språkfag

437 søkere har fått tilbud om studieplass på de estetiske fagene ved USN dette året.  Det er hundre flere tilbud enn i fjor. Årsstudium i blues ved campus Notodden og instrumentmaking ved campus Rauland er begge nye studier med søkere på venteliste. Fremdeles er det stor interesse for de nettbaserte studiene i norsk og engelsk.

LES OGSÅ: Studiestart 2019 

Fremdeles ledige studieplasser

Selv om USN har mange studier det er konkurranse om å komme inn på så er det også ledige studieplasser ved USN.

- Som alltid er noen fag mer attraktive enn andre, men det er fortsatt yrker som samfunnet etterspør der det er ledige studieplasser. Både innen ingeniør og lærer kan man søke om studieplass dersom man er kvalifisert. Vi har også ledige studieplasser innen språkfag, natur og friluftsliv, idrett og noen estetiske fag, forteller Aasen.

Vær rask

20. juli åpnet Samordna opptak for søking på ledige studieplasser. Også de som ikke har søkt om studieplass tidligere kan registrere søknad her.

Opptaket fra 20. juli er løpende, som vil si at jo tidligere du søker og tilfredsstiller kravene, jo større er muligheten for at du mottar tilbud om studieplass. Aasen råder søkere å følge nøye med på sidene for ledige studieplasser på usn.no.

- Erfaringsmessig vil alle studieplassene våre være fylt de kommende dagene, sier han.

LES OGSÅ: Rekordmange har fått tilbud om studieplass (regjeringen.no)

Ledige studieplasser og svarfrist:

Du finner en oversikt over ledige studieplasser på SO.  

Siste frist for å svare på hovedopptaket er 24. juli. Du må svare «ja» for å beholde tilbud eller plass på venteliste. Svarer du ikke, tolkes dette som «nei».

Media

For ytterligere kommentarer til opptaket kontakt rektor Petter Aasen

For opplysninger om spesifikke tilbudstall, kan Helle Friis Knutzen kontaktes på mobil 97734482. 

Tilbud ved USN via Samordna opptak:

De 7504 tilbudene sendt ut fra SO fordeler seg slik på de ulike utdanningsområdene:

 • Estetiske fag: Tilbud om studieplass sendt ut til 437 søkere. 55 søkere har fått plass på digital mediedesign, og 131 søkere er tilbudt ventelisteplass på samme studium. Poenggrensen til studiet på 54,2 var blant de høyeste ved USN.
 • Helse- og sosialfag: 1046 søkere er tilbudt studieplass ved et av USNs helsefagstudier. Sykepleierstudiene har til sammen sendt ut 628 tilbud om studieplasser, fordelt på studiestedene Drammen, Porsgrunn og Vestfold. I alt er det også sendt ut 3018 tilbud om å stå på venteliste til helsefagstudiene.
 • Historie: 304 studieplasstilbud sendt ut. Årsstudium i historie som nettstudium har 66 personer på venteliste.
 • Idrett/friluftsliv: 436 søkere har fått tilbudt plass på et av idrettsstudiene. Bachelor i idrett, ernæring og helse tilbyr 115 søkere plass. I tillegg står 194 på ventelisten til dette studiet.
 • Informasjonsteknologi: Her tilbys 522 søkere studieplass. I tillegg er det i alt 854 ventelisteplasser til disse studiene. På årsstudium i informasjonsbehandling, nett var opptakskravet 55,4 poeng.
 • Jus: 246 søkere er tilbudt studieplass fordelt på to studier. 97 søkere står på venteliste til bachelor i forretningsjus og økonomi, mens 397 søkere står på ventelisten til bachelor i jus.
 • Lærer: Det er sendt ut 1163 tilbud om studieplass ved ett av USNs lærerutdanningsstudier. 633 av tilbudene gjelder plass ved barnehagelærerutdanningen, mens 176 og 248 gjelder plass på henholdsvis grunnskolelærer 1-7 og grunnskolelærer 5-10.
 • Mediefag: På bachelor i visuell kommunikasjon gis 71 søkere tilbud om studieplass, mens 155 søkere står på venteliste.
 • Pedagogiske fag: 189 tilbud om studieplass er sendt ut fordelt på tre ulike studier. Studiene har samlet 331 søkere på venteliste, hvorav 159 til bachelorstudiet i spesialpedagogikk.
 • Realfag: Det er gitt tilbud til 261 søkere om plass ved et av realfagene. 144 av disse tilbudene gjelder årstudiet i naturfag
 • Samfunnsfag: 394 tilbud er sendt ut til søkere på samfunnsfagene. 117 av tilbudene gjelder studieplass på bachelor i statsvitenskap. 187 søkere får tilbud om å stå på venteliste til samme studieprogram.
 • Språk: 449 studieplasstilbud er sendt ut til studier innen norsk, engelsk og spansk. På årstudiet i engelsk nettstudium var poenggrensen 51,9. Her står 187 søkere på venteliste.
 • Teknologiske fag: Består av ingeniørutdanninger og maritime utdanninger. Det tilbys 250 studieplasser gjennom Samordna opptak til ingeniørstudiene. Samlet har 767 fått tilbud om studieplass ved ingeniørutdanningene. Det er inkludert dem som har søkt TRES og Y-vei gjennom lokalt opptak. 291 har fått tilbud om opptak til studier i de maritime fagene.
 • Økonomi og administrasjonsstudiene: Her har i alt 1445 søkere fått tilbud om studieplass, blant annet 756 på bachelor i økonomi og ledelse ved en av de fem campusene der dette studiet tilbys.  171 og 194 søkere er tilbudt plass ved henholdsvis bachelor i eiendomsmegling og bachelor i markedsføringsledelse.

Lokalt opptak 

Lokalt opptak består i hovedsak av søkere til masterutdanninger, videreutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanninger, kortere studier og det internasjonale opptaket. På masternivå har USN en rekke tilbud i tillegg til dem som annonseres gjennom SO. 1240 har tidligere i år takket ja til tilbud om studieplass ved disse masterstudiene.