99% bibliotek-økning

Høyskole-biblioteket campus Kongsberg. Foto. Mecanoo Architecten
HSN-biblioteket på campus Kongsberg. Foto. Mecanoo Architecten

Antall besøk i høyskolebiblioteket på campus Kongsberg har økt med 99% etter innflyttingen i Krona.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg og Frøydis Løken

- Etter det første hele året i nye lokaler ser vi tydelig hvilken effekt flyttingen har hatt på bibliotekbruken, sier bibliotekleder på campus Kongsberg Frøydis Løken.

 I 2016 hadde HSN-biblioteket på Krona 172 772 besøk. Til sammenligning hadde det 86 990 besøk på Raumyr i 2014, som er det siste hele året man har tall for før flyttingen. Biblioteket på Krona betjener primært studenter og ansatte ved HSN og Kongsberg tekniske fagskole (FTO).  IT-tjenesten har bemannet help-desk i biblioteket.

- De som telles har et ærend hos oss, det er lite gjennomgangstrafikk på biblioteket, forteller Frøydis Løken.

I følge henne virker det som om studentene har fått et eierforhold til høyskolebiblioteket.

- De kan selv låse seg ut og inn i ubetjent tid, de kan booke grupperom, og det er selvbetjent lån og levering av bøker. I tillegg er det mange PC-er tilgjengelig for dem som ønsker å sitte på studiestedet for å arbeide med oppgaver, eller bruke bibliotekets døgnåpne tjenester på nettet.  At det er nye, pene og komfortable møbler gjør selvfølgelig også sitt.  Slik det ser ut fra vårt ståsted, er de nye lokalene en stor suksess for studentene når det gjelder gode studie- og arbeidsforhold, trivsel, levende miljø og nærhet til andre aktiviteter i og utenfor Krona, sier Løken.

Hun sier det ikke var tilfeldig hvordan det nye biblioteket ble utformet.

- Ved planlegging og utforming av det nye biblioteket hadde vi flere kilder å støtte oss på: studenttilfredshetsundersøkelser, uttalelser fra Læringsmiljøutvalget, bibliotekets egne «trafikktellinger», samt erfaringer og kunnskap om læring og bibliotekbruk.  Byggingen av nytt bibliotek ga oss anledning til å variere type arbeidsplasser i mye større grad enn tidligere. Studenter er like forskjellige som andre folk. Noen vil ha det musestille, noen vil jobbe i gruppe, noen vil diskutere med sidemannen og noen vil sitte alene på et arbeidsbord, men likevel være sammen med andre studerende. Studentene har fått en dobling i antall kvadratmeter og sitteplasser, og en femdobling av antall grupperom i biblioteket. I tillegg er det like mange nye grupperom andre steder i huset, og det planlegges enda flere, sier Løken.

Grupperommene på høyskolebiblioteket på Krona er populære blant studentene.   Foto

Både hun og de andre ansatte opplever at studentene tar godt vare på lokaler og inventar, og at det er minimalt med rot etter en helg hvor studentene har regjert arealene alene.

Hun stiller selv det store spørsmålet: Blir studentene klokere, i betydningen at mer kunnskap lagres og kan feamkalles,  fordi de bruker mer tid på studiestedet?

- Vi tror det, men det spørsmålet er det ikke mulig å svare på. Selv eksamensresultater kan ikke gi oss et entydig svar fordi variablene er for mange.  Men en ting er vi sikre på – trivselen er større, samarbeidet bedre og flere kontakter kan knyttes i Krona, sier Frøydis Løken.

De ansatte på HSN-biblioteket mener dette er suksessfaktorene på Krona

- Vi har et mye hyggeligere miljø i biblioteket på Krona.

- Det var et stort støyproblem i biblioteket på Raumyr. Dette er tilnærmet helt borte i dag. Det kan være flere årsaker til dette, bl.a. bedre plass og bedre tilrettelegging for studier.

- Åpent alle dager fra 07 – 23 for studenter og ansatte.

  •  

Fun facts:

November er måneden med høyest besøk: 28 183

Juli har som ventet lavest besøk: 2 058


Tall fra selvbetjent tilgang utenom vanlige arbeidstider, viser at det er et behov for studieplasser også på dager og tider hvor vi andre har helt andre planer:
 

17.mai 2016 hadde fagbiblioteket 336 besøk, de første kom mellom 08 og 09, og fram til kl 20 var det mange mennesker på biblioteket.
 

I påskeuken kom det 1364 mennesker inn dørene.
 

386 mennesker var innom i løpet av juleuka 2016 (24.12-2.1).
 

«Heldigvis» var det ingen mennesker på biblioteket julaften.
 

I fellesferien var det 1458 besøk på høyskole-biblioteket.