- Å lære gjør deg lykkelig. Studieteknikk-tips.

Bilde av Vidar Kjetilstad foran powwerpointpresentasjon der det står at det er når du strekker deg du vokser.
Førstelektor fra UiS, Vidare Kjetilstad har gjennom mange år holdt studieteknikk-kurs for tusenvis av studenter.

Å lære er en aktivitet som gjør oss lykkelige. Det fortalte Vidar Kjetilstad til studentene som deltok på studieteknikk-kurs i Bø.


Tekst og foto: Helle Friis Knutzen

Et av Kjetilstads hovedpoenger var at studenter kan være glade for å være nettopp det:

 - som studenter er dere i en fantastiske situasjon nå. Tenk å få kunne bruke hver dag til å lære nye ting! Det skal dere være glad for, for læring er en av de tingene som gir oss hverdagslykke, i følge lykkeforsker og psykolog Ragnhild Bang Nes. 

Finn din indre motivasjon

At læring kan gi lykkefølelse kan alene gi motivasjon til læring, men Kjetilstad var også opptatt av at man som student har ulik motivasjon for å studere.

 - Det å finne ut hvorfor man ønsker å studere er viktig for å motivere seg til å lese når man heller vil gjøre noe annet. En indre motivasjon kan være alt fra ønske om å få kunnskap, til å få en meningsfull jobb eller en god lønn.

Kjetilstad hadde også noen gode råd til hvordan man kan forsterke sin egen motivasjon:

  • Nyt prosessen, finn gleden i å studere, gjerne sammen med andre.
  • Se deg selv i en drømmejobb du har fått som følge av innsatsen i studiene.
  • Bruk det du lærer mens du studerer, erfar verdien av kunnskap.

Kom i gang!

Når Kjetilstad sa at starten kunne være litt vanskelig for mange studenter, så var det mange i salen som nikket.

Bildet ab deltakere studieteknikk-kursKjetilstad lovet at når man først var i gang så blir det lettere. Han understreket flere ganger at en god start er like viktig når man studerer som når man skal trene seg opp til en idrettsprestasjon. Skippertak fungerer dårlig i begge tilfeller. På samme måte som du ikke starter å trene 14 dager før en konkurranse, lønner det seg dårlig å starte å lese langt ut i semesteret. Jevn og god progresjon gir gode resultater både i idrett og i studier. 

Gode vaner

Kjetilstad sammenliknet også treningsvaner og studievaner:

 - hvis man trener hver dag, så slipper man å ta standpunkt til om man skal trene eller ikke, man bare gjør det. Det er en vane. På samme måte er det lettere å studere når man har gode studievaner. Du står automatisk opp, kommer deg på forelesing og setter deg på lesesalen. Gode vaner hjelper deg å gjøre smarte ting uten å ta beslutninger hele tiden. Vaner er en form for selvregulering og forskning har vist at selvregulering er viktigere enn intelligens for å få gode karakterer.

Konsentrasjon er viktig

Multitasking er ikke effektivt. God innlæring krever at man er fokusert, sa Kjetilstad, og trakk fram stadig avbrytelser fra sosiale medier som uheldig for læring. Konsentrasjonsevnen blir (kjedelig nok) også bedre av nok søvn, mosjon og godt kosthold. Og så er det viktig å ta pauser - for lange innlæringsøkter gjør det vanskelig å opprettholde fokus.   

Fornøyd kursdeltaker

Nils Deila Rivrud var en av studentene som fulgte studieteknikk-kurset. Før kursstart sa han at han håpet å få innblikk i hvordan han kunne studere på en god måte. Etter kurset var han glad for å ha vært med:

 - Jeg har fått mer kunnskap om hvordan jeg kan studere effektivt hver dag. Det var bra.  Jeg vil absolutt anbefale kurset for neste års studenter. 

Bilde av student i møte med kursholder

 

Flere gode råd fra studieteknikk-kurset:

  • Sett deg selv delmål og gi deg selv en liten belønning for å nå dem. Et delmål kan være så lite som det å stå opp og gå på forelesing eller å lese et gitt antall sider i løpet av en dag eller uke.
  • Studer på riktig måte. Mursteinsfag som fysikk og matte krever at du lærer ting i riktig rekkefølge, gjennom blant annet mye oppgaveløsning, mens puslespillfag som historie og sosiologi mer handler om å få oversikt og skape fagforståelse gjennom lesing av ulik litteratur. 
  • Hjelp medstudenter og hjelp av medstudenter. Du lærer fagstoff ekstra godt av å forklare det for andre og du kan selv få god hjelp av andre til å forstå pensum på en bedre måte. Bli med i kollokviegrupper. 

 

USNs studieteknikk-kurs

USN arrangerer studieteknikk/mestringskurs på flere campuser, følg med på min.usn.no for hvor og når.

Studentsamskipnaden gir ellers nye studenter mange gode studieråd på sine nettsider