A. Wilhelmsen Foundation støtter HSN

Representanter fra HSN og A. Wilhelmsen.  Foto
Fra venstre, 1. rekke: Aage Ingebret Jøsang, (HSN), Claus Mørch (A. Wilhelmsen Foundation), Tom Furulund (A. Wilhelmsen Foundation), Marita Huseby (A. Wilhelmsen Foundation), Knut Nossen (A. Wilhelmsen Foundation). 2. rekke: Tone Gran (HSN), Duy Tho Do (HSN), Petter Aasen (HSN), Kristian Bogen (HSN), Solveig Wilhelmsen (A. Wilhelmsen Foundation), Ketil A. Sollien (HSN). I tillegg deltok Margaret Garmann (A. Wilhelmsen Foundation) og Anne Kari Botnmark (HSN).

Førsteamanuensis Aage Ingebret Jøsang er ansatt i et gaveprofessorat fra A. Wilhelmsen Foundation, rettet mot bruk av flytende naturgass (LNG) i skipsfarten.


Tekst: Siri M. Kristensen og Jan-Henrik Kulberg
Foto: Siri M. Kristensen

Professoratet er innen fagområdet prosesskontroll/ prosessledelse med spesielt fokus på maritime applikasjoner, inkludert LNG-transport og bruk av LNG som drivstoff. Fokus vil være rettet mot oppbygging av kompetanse, forskning- og utdanningsprosjekter innenfor disse fagområdene. Professoratet er tilknyttet til Fakultet for teknologi og maritim fag.

- Grønn verdiskaping

- Et strategisk samarbeid med aktører i næringslivet sikrer relevans i HSNs utdanningsprogrammer og forskningsvirksomhet. Samarbeidet med A. Wilhelmsen Foundation  og gaveprofessoratet bidrar til dette og til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for grønn verdiskapning, sier rektor Petter Aasen. 

Viktig for HSN

Instituttleder Ketil A. Sollien ved Institutt for maritime fag sitter i styringsgruppen for gaveprofessoratet, sammen med dekan DuyTho Do.  Sollien sier professoratet er viktig for HSN. 

- Vi har lenge hatt en målsetning om satsing på FoU virksomhet innenfor flytende naturgass (LNG).  Dette gaveprofessoratet innenfor fagområdet LNG som drivstoff, er derfor et viktig element innenfor denne satsingen.  Aage Jøsang vil med sin bakgrunn fra prosessindustri og forskning, kunne bidra til økt kompetanse innenfor dette feltet, sammen med vårt fagmiljø, sier Sollien. 

Lang industri-erfaring

Aage Ingebret Jøsang jobber i dag som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og maritime fag på campus Vestfold.  Han arbeider særlig med løsninger for transport, distribusjon og bruk av flytende naturgass til drivstoff og kraftproduksjon på skip.    Jøsang er utdannet sivilingeniør fra Høgskolen i Telemark, og tok doktorgraden ved NTNU i 2002. Han har lang erfaring fra industrien, og har blant annet jobbet som Senior Researcher  i Norsk Hydro,  som Senior Development Engineer i Kongsberg Oil & Gas og som Specialist Process Engineer  i Rambøl Oil & Gas.

I planleggingsfasen

- Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten, og ser store muligheter både for meg personlig og fagmiljøet/instituttet mitt til å lage et aktivt maritimt LNG fagmiljø. Foreløpig er vi i planleggingsfasen for hvilken retning vi skal velge, men det vil hovedsakelig være innen maritim LNG inkludert transport, distribusjon og som drivstoff på skip. Jeg vil også prøve å ha nær kontakt med næringsinteresser, for å sørge for at aktivitetene vi gjør er etterspurt av næringen, sier Aage Ingebret Jøsang til usn.no