Alle eksamener våren 2020 blir digitale hjemmeeksamener

Ilustrasjonsbilde -mann som noterer

Det norske samfunnet er nå i en helt uvanlig situasjon, og vi vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg, eller hvordan situasjonen vil være for ansatte og studenter ved universitetet våren 2020.


Du som er student ved USN skal, så langt det er faglig forsvarlig, gjennomføre alle planlagte eksamener denne våren.

Vi skal, så langt det er mulig, sikre at du ikke blir forsinket i studiene. Derfor har USN bestemt at alle eksamener våren 2020 gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. Muntlig eksamen kan gjennomføres digitalt, men kan også i enkelte tilfeller bli endret til en digital skriftlig hjemmeeksamen med innlevering i Wiseflow. Dette vil du få tydelig beskjed om. Det kan også bli aktuelt å endre eksamensformen fra gruppeeksamen til individuell eksamen, eller motsatt.

I tillegg til å hindre smittespredning, tar vi dette grepet for å sikre at du får god nok tid til å forberede deg, og for at vi skal kunne planlegge og gjennomføre gode, alternative eksamener.

Hva betyr dette for deg som student?

I eksamensplanen for våren 2020, har vi sørget for at du ikke får flere eksamener på samme dag, selv om du tar emner på ulike programmer. Vi vil, så langt det er mulig unngå endringer i eksamensdatoer og eksamenslengde. Dersom det likevel i noen få tilfeller skulle bli nødvendig, vil det bli gitt tydelig informasjon i god tid før eksamensdato. Målet er at all relevant informasjon er tilgjengelig for deg raskt etter påske. Der eksamensformen endres, vil det bli informert om i kommentarfeltet i StudentWeb. I tillegg vil du bli orientert på e-post og i Canvas.

Du kan gis fritak fra obligatoriske arbeidskrav hvis det ikke lar seg gjennomføre, og faglærer mener at det er faglig forsvarlig. Dette gjelder for eksempel i emner hvor det er krav til tilstedeværelse. Nærmere informasjon vil bli gitt i de enkelte emnene.

Overgang fra campuseksamen til digital hjemmeeksamen, med alle hjelpemidler tilgjengelig, krever store endringer. Spesielt gjelder dette oppgavens form. Innholdet i eksamensoppgavene vil bli tilpasset, slik at de tester læringsutbyttet i emnet på best mulig måte. Det betyr at det også kan bli endringer på eksamens varighet. Vi tar hensyn til at mange ikke har levert eksamen digitalt tidligere, og legger 30 minutter ekstra til eksamenstiden, slik at du får tid til å gjøre de tekniske prosessene ved levering.

Det vil ikke bli gitt hjemmeeksamener som strekker seg over flere dager, hvis ikke dette allerede er bestemt i det aktuelle emnet. Eksamener som i dagens eksamensplan gjennomføres på én dag, skal derfor ikke overskride dette.

Fravær fra eksamen

På grunn av koronapandemien vil det i en periode ikke være nødvendig å levere legeerklæring ved fravær fra eksamen. Dette er for ikke å belaste helsevesenet. Du må likevel søke om gyldig fravær, ved å fylle inn fraværsgrunn i feltet "Merknader". Skjemaet må sendes inn innen én uke etter eksamensdato. Vær oppmerksom på at studenter som ikke tar eksamen, kan bli bli forsinket i sin studieprogresjon. Nettskjema for å søke om gyldig fravær finner du her.

Kontroll av besvarelser

Det er viktig å huske at alle besvarelser du leverer vil bli kontrollert for juks (fusk), og at fusk kan føre til at du blir utestengt i to semestre ved alle universiteter og høyskoler i Norge.

På hjemmeeksamen vil fusk være:

  • Plagiat (utgi andres skriftlige arbeider som dine egne, ikke markere tekst du har hentet fra ulike kilder, bruke en besvarelse som tidligere er skrevet av deg selv uten å oppgi deg selv som kilde, bruke en besvarelse som tidligere er skrevet av en annen student).
     
  • Dersom besvarelsen er skrevet av andre.
     
  • Ulovlig samarbeid med andre studenter eller betale noen for å gjøre eksamen for deg.
     
  • Medvirkning til fusk (hjelpe annen student med jukse).

Her finner du mer informasjon om fusk, kildehenvisning og sitering. (nettside til USN-biblioteket).