Alle maritime avgangsstudenter har fått jobb

Sergei Øien, Mikael Myreng, Stian Johnsen og Jan Morten Jørgensen, avgangsstudenter på Bachelor i marinteknisk drift.
Sergei Øien, Mikael Myreng, Stian Johnsen og Jan Morten Jørgensen, avgangsstudenter på Bachelor i marinteknisk drift.

-Gode nyheter for oss, sier maritime studenter om at rederiene ønsker seg flere kadetter.


At alle fjorårets maritime avgangsstudenter har fått jobb kommer fram i en artikkel i Skipsrevyen.

Her kan vi også lese at det er større deler av den maritime næringen som nå henter inn kadetter.

Gode nyheter for avgangsstudentene

- Dette er gode nyheter for oss, og tyder på et godt arbeidsmarked for de av oss som ønsker seg en framtid som maskinoffiser, sier Sergei Øien, Mikael Myreng, Stian Johnsen og Jan Morten Jørgensen, alle avgangsstudenter på Bachelor i marinteknisk drift.

To av studentene har allerede fått jobb, men gleder seg likevel over at det nå er konkurranse om uteksaminerte studenter fra maritime fag, både de fra marinteknisk drift og de med nautikkutdanning. 

Et godt signal

Bilde av Anne Kari Botnmark 

- Det er veldig hyggelig at alle uteksaminerte studenter har fått kadettplass. Det er jeg glad for. Kanskje enda viktigere, er det at dette er et godt signal fra maritim næring. Når de etterspør flere kadetter så kan det tyde på at bransjen er i framgang, og det er positivt for alle de som har søkt seg til maritime studier til høsten. 

Det sier Anne Kari Botnmark, instituttleder ved Institutt for maritime operasjoner. 

 

Eget kadettregister

Maritimt forum har opprettet et eget register, der studenter med nautikk- og maskinistutdanning kan registrere seg med navn, utdanning og annen relevant informasjon.  Rederiene i Norge har tilgang til registeret og finner gode kandidater til sine ledige jobber der.

I år har alle registrerte avgangsstudenter fått jobb, deriblant 32 uteksaminerte nautikkstudenter og 13 maskinkadetter fra USN. 

- Dette er en god ordning for å knytte arbeidssøkende studenter sammen med arbeidsgivende rederier, sier Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum. Han har ansvar for organiseringen av registeret. Fjelde besøker utdanningsinstitusjoner som USN hvert år for å informere om ordningen, og stiller seg litt undrende til at det er en del studenter som ikke registrerer seg, eller bare legger inn navnet sitt og ikke noe annet:

- Hvis du bare legger inn navnet ditt, så aner ikke rederiene om du er en aktuell kandidat for dem, og vil ikke ta kontakt. Jeg vil oppfordre alle studenter på Bachelor i nautikk og Bachelor i marinteknisk drift til å legge inn informasjon om seg selv i kadettregisteret. Hvis du har skaffet deg jobb selv er det flott om registrerer dette også eller melder fra til meg. Det samme gjelder for studenter som har har sluttet. Det er viktig at alle profilene i registeret er oppdatert.  

Studenter som vil oppdatere sin profil, men ikke husker passordet sitt, kan kontakte Tor Egil Fjelde.

Maritim utdanning ved USN

USN har det største maritime utdanningstilbudet i landet. Vi har tre ulike bachelorprogram:

I tillegg har vi Mastergrad i maritim ledelse (vanlig master og industrimaster) og doktograd i nautiske operasjoner. 

Nautikkstudentene får praktisk opplæring i en simulatorpark i verdensklasse.  Studenter på marinteknisk drift kan boltre seg i en stor maskinlab og i en egen maskinsimulator. 

Når søknadsfristen gikk ut 15. april var det hele 177 førsteprioritetssøkere til de tre bachelorstudiene, en økning på 22 % fra 2017.