Ansetter enda en industri-ekspert

Stig Wahlstrøm og Trym Eggen. Foto
Prosjektleder for satsingen på FoUI-eksperter ved HSN, Stig Wahlstrøm, ønsker forsker Trym Eggen fra GE Vingmed Ultrasound velkommen til campus Vestfold.

HSN ansetter sentrale eksperter fra industrien som skal jobbe med våre forskere. Siste FoUI-ekspert om bord er ultralydforsker Trym Eggen fra verdensledende GE Vingmed Ultrasound.


HSN satser stort på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen, og har derfor tatt initiativ til et prosjekt for å ansette FoUI-eksperter fra regional industri ved høyskolen.

FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse), og blir knyttet opp mot våre fagmiljø ved Fakultet for teknologi og maritim utdanning.

I november i fjor ble vår første FoUI-ekspert fra FMC Technologies, Kirsten Helle, ønsket velkommen på campus Kongsberg. Nå følger vi opp med å ansette en ny FoUI-ekspert fra industrien i vår region: forsker Trym Eggen fra GE Vingmed Ultrasound (GEVU) i Horten, som altså går inn i en deltidsstilling på campus Vestfold.

I media: NRK P1 Vestfoldsendinga (innslag nummer 5)

Bilder av hjertet

GEVU produserer ultralydapparater for hjerteavbildning og har hovedkontor i Horten. Firmaet er en del av General Electric gjennom enheten GE Healthcare, og er i dag verdensledende på utstyr for hjerteundersøkelser med ultralyd.

– GE Vingmed går inn i dette prosjektet med stor entusiasme og optimisme. Vi har gjennom flere år samarbeidet tett med høyskolen og er glade for å være med på også dette samhandlingsprosjektet, hvor det er lagt stor vekt på god dialog og gjensidig forståelse. Dette vil gi begge parter viktig kompetanse, sier programssjef Eva Nilssen i GEVO, som også er styreleder i Centre for Innovative Ultrasound Solutions
(CIUS).

Vet hvor skoen trykker

HSNs nye FoUI-ekspert, Trym Eggen, arbeider i GEVU med avansert kombinasjon av akustikk, elektronikk og materialteknologi. Han har blant annet rettet fokus mot ultralydsensorer, og har tidligere jobbet sammen med høyskolen på et forskningsprosjekt for sanntidsavbildning av hjertet i 3D (forskning.no).

– Vi lever av å lage spissteknologiske produkter, og hvis vi skal fortsette å være konkurransedyktige må vi stadig lete etter forbedringer av det vi lager. For å lykkes må vi alliere oss med eksterne forskingsinstitutt, og vi er avhengige av den type kompetansen innen teknologi som vi finner på HSN, for eksempel innen materialteknologi. Vi vet hvor skoen trykker og kan hjelpe fagmiljøene identifisere hva som er aktuell og etterspurt forskning, sier Eggen.

Stig Wahlstrøm, Trym Eggen, Thrine-Lise Melsom Olsen, Eva Nilssen, Lars Hoff, Knut E. Aasmundtvedt og Ynger Berg. Foto

Fra venstre: prosjektleder Stig Wahlstrøm (HSN), forsker Trym Eggen (GEVU/HSN), Human Resources Manager Thrine-Lise Melsom Olsen (GEVU), utviklingssjef Eva Nilssen (GEVU), professor Lars Hoff (HSN), professor Knut E. Aasmundtvedt (HSN) og instituttleder Yngvar Berg (HSN).

Forståelse og tillitt

Nå går han inn i en 20-prosentstilling knyttet opp mot høyskolens fagmiljø innen ultralyd ved Fakultet for teknologi og maritim utdanning.

Han møter et sterkt fagmiljø innen ultralyd ved HSN og skal blant andre jobbe nært med professor Lars Hoff, som leder Ultralyd-laboratoriet ved høyskolen. Denne laben inngår i et større nasjonalt forskningssenter, SFI, med navn Centre for Innovative Ultrasound Solutions, CIUS som har ansvar for fagfeltet Transducer and electronics.

– Vi er svært glade for å få Trym inn på campus. Den gode dialogen mellom fagmiljøet, ledelsen og GEVU er allerede etablert, og vi opplever en gjensidig forståelse og tillitt mellom partene, sier professor Lars Hoff.

Dobbel nytteeffekt

– Samarbeid mellom industri og akademia er utbredt og økende. Ved å ansette eksperter fra industrien, knytter vi til oss førstehåndskunnskap om næringslivets behov for forskning-, utvikling- og innovasjons-aktivitet, sier prosjektleder Stig Wahlstrøm ved HSN.

FoUI-ekspertene får i oppgave å etablere forskningsprosjekter som er nyttige både for industrien og høyskolen, og vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte,

– Det er viktig å få med industri og næringsliv tidlig, helt fra idè- og søknadsfasen. På den måten får vi i stand forskningsprosjekter som er gode for det regionale næringslivet, forteller Wahlstrøm. 

Målsettingen med satsningen er å i løpet av fem år ha doblet porteføljen av forskningsprosjekter der HSN og det regionale næringslivet samarbeider.

Fordeler for studentene

– Forskningsarbeidet og -resultatene som prosjektet skaper blir tatt inn i studiene, slik at studentene får undervisning som er basert på aktuell teknologi fra vår region og har kompetanse til å delta i konkrete prosjekter ute i industrien, forteller prosjektleder Wahlstrøm.

GEVU ser også fram til komme tettere på studentene:

– Vi er helt avhengige av tilgang på høykompetent arbeidskraft, og vi vil bidra til at studentene får innblikk i hva som trengs for å levere produkter i vårt marked. Praktisk erfaring og kontakt med yrkeslivet både vekker interesse og bygger kompetanse, sier programsjef Eva Nilssen i GEVU.

FoUI-ekspert

FoUI =  forskning, utvikling og innovasjon

HSN prioriter ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen og har derfor tatt initiativ til et prosjekt for å ansette fagfolk fra regional industri som FoUI-eksperter ved høyskolen.

FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse) og blir knyttet opp mot våre fagmiljø ved Fakultet for teknologi og maritim utdanning.

De får som oppgave å etablere forskningsprosjekter som er nyttige både for industrien og høyskolen, og de vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte.

  • Forsker Trym Eggen ved Ge Vingmed Ultrasound i Horten er vår andre FoUI-ekspert.
     
  • Leder for systemingeniørene på FMC Kongsberg, Kirsten Helle ble i november 2015 ansatt som vår første FoUI-ekspert.

usn.no/foui-eksperter