Åpnet et av landets største solcelletak

Fire ingeniørstudenter som har vært med på solcelleprosjektet.
USN-studentene Simen Gjernes (til venstre), Ørn Even Hynne, Jamila Qurban og Marius Vermelid Helgesen har samarbeidet med Statsbygg om et av Norges største solcelletak. (Alle foto: An-Magritt Larsen)

Ingeniørstudenter ved USN har samarbeidet med Statsbygg om et av Norges største solcelleanlegg – og det er plassert på universitetstaket!


Det enorme solcelleanlegget til åtte millioner kroner er montert på taket til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Vestfold.

Tre tusen kvadratmeter med solcellepanel skal sørge for å produsere en fjerdedel av årlig strømbehov.

I samarbeid med Statsbygg som forvalter og byggherre, har fagansatte, forskere og studenter ved USN vært med på prosjektet. 

Fredag 22. juni var det klart for offisiell åpning på universitetstaket.

Klippingen med hekksaks utført av USNs infrastrukturdirektør Johnny Thorsen og Statsbyggs eiendomssjef Gro Bratsberg.

–  For universitetet er det viktig å tilby studentene innovative og utfordrende studier tett koblet til næringslivets og samfunnets krav og behov. Vi er glade for samarbeidet med Statsbygg som har resultert i dette store solcelleanlegget. Det bidrar til å redusere vårt klimafotavtrykk, og fremover ønsker vi flere slike grønne samarbeidsprosjekter velkommen, sier direktør for infrastruktur Johnny Thorsen ved USN.

LES OGSÅ: Programmering inn i undervisningen

Visualisering av strømforbruk 

Det nye solcelleanlegget på USN campus Vestfold er blant landets største på et offentlig bygg. Under åpningen fikk representanter fra Statsbygg, entreprenør og USN – samt NRK –  se nærmere på nyvinningen.

– Studentgrupper har hatt ulike oppgaver i solcelleprosjektet, deriblant har en gruppe sett på energilagringssystem for fornybar energi og solcelleanlegg, forteller universitetslektor Marius Stian Tannum.

Han jobber ved Institutt for mikrosystemer og har vært studentens veileder på solcelleprosjektet. 

Flyfoto av USN-taket i Vestfold med det enorme solcelleanlegget.

– For studentene har det vært spennende og utfordrende å jobbe med et prosjekt som blir brukt i virkeligheten, og ikke bare ha et papirprosjekt. Fremover skal vi jobbe med å finne gode løsninger for smelting av snø og is på anlegget, sier han.

Under åpningen fortalte noen av ingeniørstudentene om erfaringene sine fra solcelleprosjektet. 

– Som en del av bacheloroppgaven har vi lagd et energidashbord som på en klar måte viser hvor mye energi som brukes til enhver tid, og hvor energien er hentet fra. Om det er fra varmepumpe, gass, solcellepanel eller kjøpt energi, forteller Simen Gjernes og Ørn Even Hynne.

En enkel visualisering av hele energisystemet som kan vises på skjermer rundt i universitetsbygget som en bevisstgjøring for publikum, det vil si studenter, ansatte og besøkende, fortsetter Jamila Qurban og Marius Vermelid Helgesen. 

LES OGSÅ: Fra India for å studere norske skog

Ros fra Statsbygg

De er ferdig bachelorstudenter på elektro-automasjon og robotikk, en spesiell ingeniørutdanning som gir studentene den unike kombinasjonen av elkraft og automatisering. 

– Med denne utdannelsen blir du en allsidig ingeniør som etterspørres i all type industri og næringsliv. Gjennom solcelleprosjektet ved USN kan vi i tillegg vise til erfaring med energiflyt og energivisualisering i offentlige bygg, forteller studentene, og legger til:

– Vi har lært utrolig mye av å være med på solcelleprosjektet. Deriblant om hvordan drifte et slikt stort bygg med energisentralen. Et komplekst system, bare det å frakte frisk luft til klasserom og hele bygget. Spennende å være med å utvikle noe som det er bruk for i virkeligheten, forteller Simen og Marius. 

Studentene får ros fra Statsbyggs driftsleder Per Morten Vaaden, som ledet den offisielle åpningen på universitetstaket i Vestfold.  

De fire ingeniørstudentene viser frem solcelletaket på USN campus Vestfold.

– Ingeniørstudentene har levert et godt underlagsmateriale og samlet mye teknisk informasjon som vi har nytte av. Statsbygg gjennomfører en rekke tiltak for å gjøre statlige bygg mer klima- og energieffektive, og er glade for at universitetet sa ja og ville være med på dette prosjektet, sier Vaaden. 

LES OGSÅ: Forbereder grønn sementproduksjon

Klipping med hekksaks 

USNs infrastrukturdirektør Johnny Thorsen og eiendomssjef Gro Bratsberg i Statsbygg fikk oppgaven med å markere åpningen av solcelleanlegget på universitetstaket. Det foregikk ved å klippe en strømledning i to med hekksaks. 

Arbeidet med solcelleanlegget startet før jul i fjor, mens en snørik og kald vinter bød på noen utfordringer slik at anlegget ikke sto ferdig før i slutten av mai i år. Under åpningen fortalte Statsbyggs driftsleder om viktigheten av klimavennlige energitiltak som solcellepanel. 

– Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet, og et solcellepanel er satt sammen av flere solceller og flere panel koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Smarte bygg produserer energien selv, og sammen med byggenæringen ønsker Statsbygg å bidra til nyskapende løsninger som vil endre energisystemet, sa Per Morten Vaaden.

To USN-forskere som skal forske videre på solcelleanlegget.

USN har som samarbeidspartner i prosjektet fått et eget testanlegg på taket med solcellepanel til bruk i fremtidig undervisning og forskning. 

– Vi ønsker å videreutvikle solcelleprosjektet og har søkt nye forskningsmidler. Vi vil blant annet å se på forbedringspunkter og nye løsninger i samarbeid med Elkem og Oneco, forteller professor Muhammad Nadeem Akram og overingeniør Muhammad Tayyib ved Institutt for mikrosystemer.

LES OGSÅ: Smarte oppfinnelser under Expo 2018