Årets viktigste campingvogn er på veien

Student på stand for HSN
15. april er det søknadsfrist for høyere utdanning. Trine Eline Aas studerer grunnskolelærer ved ved HSN på campus Porsgrunn.

Med sin blå campingvogn skal Høgskolen i Sørøst-Norge ut på turne de kommende ukene for å informere videregående elever om sitt studietilbud og minne dem på den viktige søknadsfristen 15. april.


I uke 14 og 15 vil videregående skoler i Telemark og Vestfold få besøk av studentrepresentanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Med seg har studentene en campingvogn fylt med studieinformasjon, gaveartikler og aktiviteter.

- Vi ønsker å sikre at så mange elever som mulig kjenner til vårt aktuelle studietilbud i forkant av søknadsfristen 15. april, sier Ragne Brekke Hvidsten, turneansvarlig ved HSN.

Stor lærermangel i regionen

Ifølge Hvidsten vil årets turne ha et lite ekstra fokus på lærerutdanningene.

- Våre representanter skal kunne gi informasjon om alle våre 65 bachelorutdanninger, men vi vil samtidig oppfordre elever til å vurdere lærerstudiene. Stortingets vedtak om å innføre en ny lærertetthetsnorm trer i kraft ved skolestart høsten 2018, og vil kreve at mange kommuner må ansette flere lærere. Behovet er stort, så det er viktig å rekruttere. Samtidig er det en utdanning som gir trygghet med tanke på det å få jobb etter studiene.

Selv uten de nye kravene til lærernorm står regionen overfor stor lærermangel, ifølge Hvidsten.

- I Buskerud, Vestfold og Telemark blir det til sammen behov for 4600 nye lærere bare for å erstatte ufaglærte og de som går av med pensjon de neste ti årene. Disse fordeler seg med 1800 i Buskerud, 1550 i Vestfold og 1250 i Telemark.

Innflytelse som betyr noe

Anne Fængsrud, visedekan for grunnskolelærerutdanningene ved HSN, sier elever skal vite at foruten en trygg arbeidsplass gir læreryrket en spennende og givende arbeidshverdag, der du virkelig kan bety noe.

- Som lærer blir du en spesielt viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du vil engasjere deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling, og spille en viktig rolle i livet til elevene dine. Å være lærer er å ha en innflytelse av stor betydning. Og som lærer blir du del av et positivt samarbeidsfellesskap, et profesjonsfellesskap, sier hun.

Fængsrud understreker at HSN har koblet teori og praksis tett sammen på sine studieløp.

- Som HSN-student får du praksisperiode allerede første semesteret ditt. Vi har også tilbud om samlingsbaserte nettstudier, der undervisningen foregår på nett og det er tre samlinger i semesteret. Dermed er det mulig å studere selv om en bor et stykke unna.

HSN har planlagt besøk til videregåendeskolene på Notodden og Bø 3. april, Porsgrunn vgs. og Hjalmar Johansen vgs. 4. april, Skien vgs. 5. april og Bamble vgs. 6. april.

Helt nye studietilbud

I alt tilbyr HSN, som allerede våren 2018 kan bli universitet, 65 bachelorutdanninger, 36 masterutdanninger og 8 doktorgradsutdanninger, både fulltid, deltid og nett- og samlingsbasert.

Studieåret 2018/19 er også starten for helt nye studietilbud ved høgskolen. Blant annet vil det starte opp et 30 studiepoengs studium i blues på campus Notodden, mens et felles bachelorprogrammet i språk og litteratur er nytt på campusene i Bø og Vestfold.

Campingvognturne

Uke 14

  • Tirsdag 3. april, Notodden og Bø vgs.
  • Onsdag 4. april, Porsgrunn vgs. og Hjalmar Johansen vgs.
  • Torsdag 5. april, Skien vgs.
  • Fredag  6. april, Bamble vgs.

Uke 15

  • Mandag 9. april, Horten og Re vgs
  • Tirsdag 10. april, Nøtterøy vgs og Kompetansebyggeren
  • Onsdag 11. april, Sandefjord vgs. og Skagerak International School
  • Torsdag 12. april, greveskogen vgs og Færder vgs