Bacheloroppgave med verdi for rederibransjen

Bilde av student Harald Gjeldstad
REELT BEHOV: Student Harald Gjelstad ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold, skriver bacheloroppgave om noe som skal brukes i virkeligheten av et rederi. (Foto: An-Magritt Larsen)

Harald Gjelstad skriver bacheloroppgave om en e-læringsmodul som kan forenkle utdanningen av sjøfolk.


Tekst og foto: An-Magritt Larsen

Bachelorprosjektet til Harald Gjelstad ved Høgskolen i Sørøst- Norge leverer det næringslivet ønsker. 26-åringen er i ferd med å avslutte sin bachelor ved Institutt for maritime fag ved campus Vestfold.

Og prosjektet hans skal ikke bare ende i en skuff, men bli brukt i den virkelige verden.

– Det er spennende og moro å få være med på å produsere noe som kan bli brukt i virkeligheten hos et rederiselskap. Det avhenger jo av at oppgaven min blir bra, men jeg får god veiledning og oppfølging, sier Harald Gjelstad, som utdanner seg til å bli maskinist.

Gjelstads bacheloroppgave skal etter planen ende opp i en e-læringsmodul som skal forenkle utdanningen av sjøfolk. Oppdraget kommer fra rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness, hvor Gjelstad har vært med på et pilotprosjekt i praksis om bord.

Bestillingen fra det verdensomspennende rederiet går på en e-læringsmodul for introduksjon til styrepanel for skipshovedmotor (Wärtsilä LDU 20).

– Det er et panel som brukes for å operere motoren. Jeg leverer en bacheloroppgave som kan være grunnlaget for den grafiske produksjonen av e-læringsmodulen, forklarer Gjelstad.

Viktig samarbeid med næringsliv

HSN-studenten jobber med bachelorprosjektet i tett samarbeid med Seagull Maritime AS i Horten, verdens største utdanningsinstitusjon innen maritim industri, som vil være tilgjengelig som rådgiver under hele prosjektperioden. Meningen er at den nye e-læringsmodulen blir en del av Seagulls omfattende bibliotek med trenings- og ombordkurs.

– Vi synes det er viktig å støtte oppunder utdanning av sjøfolk og vet hvor viktig det er for studentene å kunne jobbe med relevante problemstillinger. Samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene har stor verdi for begge parter da vi kan dra nytte av hverandres kompetanse innenfor ulike områder, sier Knut H. Mikalsen, Manager e-learning development i Seagull.

Den komplette e-læringsmodulen vil bli tilgjengelig om bord (offline), online og via PC, Mac og App og kan kjøres uavhengig av tid og sted.

– Seagulls slagord er «Safety through knowledge» og kunnskapen fra e-læringen fører til økt kunnskap og derav økt sikkerhet ombord. Videre vil tilgjengeligheten til e-læringen spare miljøet for flyreiser til og fra kurssenter, og rederiene sparer kostnad ved reise og opphold, samt verdifull tid fra sine sjøfolk, sier Mikalsen.

Høgskolelærer Morten Bustgaard sier at det er viktig og verdifullt for HSN å samarbeide med næringslivet.

– Vi skal ruste studentene for morgendagens arbeidsliv og levere kandidater med oppdatert kunnskap og kompetanse, sier Bustgaard.

Han er veileder for Harald Gjestad og stolt over å ha en student som får skrive en bacheloroppgave som kommer til nytte hos et reelt selskap.

– Veldig spennende for høyskolen å få være med på en slik prosess. Vi får vist for fremtidige studenter at det i utdannelsen er mulig å jobbe med prosjekter som kommer til nytte, sier Bustgaard.

Bilde av student og veileder

Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness driver med skipsfart og betjener skipsfarten over hele verden fra kontorer i Oslo, Singapore, Shanghai, Manila, Rio de Janeiro og Constanta i Romania.

Det er rederiets driftsselskap, Klaveness Ship Management AS (KSM), som har bestilt e-læringsmodul for introduksjon til Wärtsiläs Local Display Unit (LDU) 20, styrepanel for skipshovedmotor. Panelet krever tid til opplæring om bord da kursing ofte er vanskelig på land med et mannskap i stadig rotasjon.

– Med et e-læringskurs blir de kjent med panelet på forhånd, slik at de er i bedre stand til å starte og faktisk bruke panelet når de kommer om bord. Håpet er at den alltid tilstedeværende frykten for å gjøre noe feil i møte med en ukjent maskin til dels er overvunnet, forklarer Project Manager Christian Hovden.

Rederiselskapet har panelet på flere eksisterende skip og kommende nybygg, og mange av rederiets mannskap er enten allerede i kontakt med eller vil komme i kontakt med panelet.

– Panelet benyttes til overvåkning av alle driftssignaler fra hovedmotoren, styring av motorens turtall, endring av parametere for optimalisering av driften av motoren og så videre, forteller Hovden.

Klaveness roser samarbeidet med HSN

Vice President Torbjørn Eide i Klaveness Ship Management AS forteller at de i fjor ble gjort oppmerksom på at HSN ønsket å sende maritime studenter om bord. Hensikten er å gi studentene praksis før bacheloroppgavene skal skrives og utdanning avsluttes.

– KSM så på dette som en mulighet til å bidra positivt i utdanningen til fremtidige offiserer. Håpet er å kunne oppmuntre studenten til å jobbe med en bacheloroppgave som kan komme til nytte for industrien. Med dette mål for øye, ble det bestemt at KSM ville sende en student om bord for å tjenestegjøre i tre, fire måneder, forteller Eide.

Hva synes dere om samarbeidet med høyskolen?

– Samarbeidet har vært godt og dialogen god. Studenten som ble presentert som kandidat fra skolen, var en kandidat med sunne og gode holdninger og erfaring fra flernasjonale miljøer. Dette er ofte en forutsetning for å lykkes om bord på et skip med polske, rumenske og filippinske sjøfolk, sier Eide.

HSN-student Harald Gjelstad får gode skussmål fra Klaveness-sjefene:

– Vi synes han har håndtert sjømannstilværelsen med glans. Nysgjerrighet er en av Klaveness’ grunnverdier og det følte vi at Harald utviste under sitt opphold på MV Baffin, sier Hovden.

– Harald gled meget godt inn i miljøet om bord og ble sett på som en aktiv bidragsyter. Som selskap er vi opptatt av å gripe de rette anledningene til å gjøre de rette tingene til de rette tidene. Gjennom slike prosjekter får vi promotert Torvald Klaveness og Klaveness Ship Management positivt i studentmiljøet, og dette tar studenter med seg videre. Hvem vet hvor de til slutt havner i sin yrkesaktive karriere? sier Vice President Torbjørn Eide.