Bedre forberedt til høyere utdanning

Nærbilde av USN-studentene Kim Hellevammen og Kine Høiby.
BLIR HØRT: Er nye studenter godt nok forberedt til høyere utdanning? USN-studentene Kim Hellevammen og Kine Høiby gir innspill til det regjeringsnedsatte Lied-utvalget. (Foto: An-Magritt Larsen)

Hvordan sikre at nye studenter er godt nok forberedt til høyere utdanning? En ny kurs meisles ut for å gjøre elever fra videregående bedre rustet for studier og jobb.


Videregående opplæring har ikke hatt vesentlige endringer siden Reform-94, og dagens elever møter i hovedsak fortsatt samme tilbud og organisering som for 25 år siden. 

Et større reformarbeid skal gjøre elevene best mulig forberedt på arbeidsliv og videre studier når de er ferdig med videregående opplæring.

Lied-utvalget om videregående opplæring undersøker og vurderer på oppdrag fra regjeringen hvor godt dagens modell fungerer, og leverer sin hovedrapport i desember i år. 

Nylig besøkte utvalget Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å høre erfaringer fra ansatte og studenter om hvordan nye studenter møtes. 

– Det er viktig at vi som høyere utdanningsinstitusjon er på ballen og engasjerer oss i utviklingen av videregående opplæring. Dette handler om elevene i videregående skole som kommer til oss som nye studenter, og som vi ønsker at skal være best mulig kvalifisert, forberedt og motivert for høyere utdanning, sier professor i pedagogikk, Tine S. Prøitz.

LES OGSÅ: Visste du at vi har eget studentombud ved USN? 

Tips til nye studenter

Hun har lang erfaring med forsknings- og evalueringsprosjekter innenfor grunnopplæringsfeltet og i høyere utdanning, og er regjeringsutnevnt medlem av Lied-utvalget. 

Er elever fra videregående godt nok rustet til å starte på høyere utdanning? Hva innebærer det å være studieforberedt, og hva kan videregående opplæring og høyere utdanning gjøre for å lette overgangen?  

Nærbilde av Tine Prøitz

– Jeg kjente at å ha arbeidserfaring i bunn før jeg startet på universitetet, gjorde overgangen lettere. Den praktiske tilnærmingen gjorde at jeg blant annet klarte å strukturere studiehverdagen og være løsningsorientert, sier fungerende studentleder Kim Hellevammen.

Han er en av USN-studentene som fikk si sin mening til Lied-utvalget om å være studieforberedt. Hellevammen kom som ny universitetsstudent med både realfagskompetanse og yrkesfaglig utdanning i bagasjen. 

– Jeg hadde med meg det beste fra begge verdener. For det er en stor overgang fra videregående skole med rigide former til universitet og høyskole, hvor du selv har ansvar for egen læring. Det tar litt tid å lære seg, gjerne et helt semester, sier Hellevammen.

Hans beste tips til nye studenter: 

–  Har du yrkesfaglig bakgrunn, bør du aller først skaffe deg realfagskompetansen du mangler gjennom blant annet kræsjkurs og sommerskoler. Til nye studenter med realfag: Få kontroll på emneplan og start tidlig med å strukturere hverdagen og legge planer for hva som skal gjøres. 

LES OGSÅ: Gode jobbutsikter for ingeniører 

Leverer hovedrapport i desember

Rektor Petter Aasen fortalte om høyere utdanning som masseutdanning og universitetslektor Atle Rønnestad Kaasin om oppfølging av nye lærerstudenter,

Stipendiat Lene Aarvelta Hagen ga Lied-utvalget et innblikk i forberedende kurs til optometristudiet og visedekan Randi Toreskås Holta om Y-veien til ingeniørutdanning. 

Videre snakket prosjektleder Inger Johanne Lurås om overgang fra fagskole til høyere utdanning, rådgiver Guro Johansen delte erfaringene fra karriereveiledning ved universitetet, mens universitetslektor Anne Holm-Nordhagen fortalte om valg og feilvalg ved overgangen til høyere utdanning. 

Oppstilt bilde på gangen av student Kine Høiby, professor og utvalgsmedlem Tine S. Prøitz, studentene Kim Hellevammen og Karoline Lie, og Lied-utvalgets leder Ragnhild Lied.

– USN er et moderne og spennende universitet med mange forskjellige profesjonsutdanninger. I utvalget ser vi blant annet på hva slags kompetanse som er viktig at nye studenter har med seg fra videregående til universitetet for å være best mulig studieforberedt, sier Lied-utvalgets leder Ragnhild Lied under møtet på Bakkenteigen.

I delrapporten som ble levert regjeringen i desember i fjor, peker Lied-utvalget på lite valgfrihet og at videregående er for lik ungdomsskolen. 

Hovedrapporten som kommer i desember skal inneholde forslag til konkrete endringer i organiseringen og fagsammensetning.

 

Dette er Lied-utvalget

  • Lied-utvalget om videregående opplæring ble nedsatt av regjeringen 1. september 2017 og skal levere to innstillinger.
  • Utvalget skal blant annet vurdere om dagens modell i tilstrekkelig grad fremmer lærelyst og motivasjon, legger til rette for at flest mulig fullfører, om modellen gir elevene best mulig grunnlag for å starte i høyere utdanning og tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.
  • Delinnstillingen om struktur og innhold i videregående opplæring ble levert i desember 2018.
  • Flere elever mener at videregående skole er for likt ungdomsskolen og gir for lite rom for fordypning fra starten.
  • Hovedinnstillingen leveres i desember 2019 og skal inneholde forslag til konkrete endringer i organiseringen og fagsammensetning. 
  • Lied-utvalget ledes av Unio-leder Ragnhild Lied, og har medlemmer fra både videregående opplæring og høyere utdanning.